Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

Vedran Korunić: ZAKON KRUGA U DRUŠTVENIM ODNOSIMA

Vedran Korunić: ZAKON KRUGA U DRUŠTVENIM ODNOSIMA

Zakon kruga se manifestira u raznim društvenim odnosima pa tako i u odnosu duhovnog vođe i sljedbenika ali i u svim drugim odnosima gdje postoji određena hijerarhija. Zakon kruga sada objašnjava te odnose i može predvidjeti njihov razvoj...
Korištenjem osnovnih simbola kao što je u ovome slučaju običan krug možemo objasniti uzroke ponašanja i društvene događaje koji naizgled nemaju nikakve veze… Dakle, pažljivim čitanjem ovoga teksta ćemo uočiti da krug nije samo običan simbol već jedan od temeljnih ZAKONA prirode koji upravlja nizom društvenih pojavnosti. 

Zakoni mogu biti prikazani u obliku matematičkih formula ili u obliku simbola. 

Počinjemo stoga sa opisom nama bitnih karakteristika kruga i poveznica sa stvarnim subjektima i odnosima:

  • Krug ima svoj centar i ima vanjsku kružnicu te linije koje spajaju točke na kružnici sa centrom kruga.
  • Krug je isto tako i skup beskonačnog broja linija koje povezuju centar kruga sa beskonačnim brojem točaka na kružnici.
  • Krug koristimo u ovome slučaju da opišemo odnos Boga i čovjeka te pojasnimo brojne situacije oko tog odnosa.
  • Uzmimo sad da je centar kruga sam Bog kao stvoritelj svega, a vanjska kružnica su u ovome slučaju svi ljudi na Zemlji. Svaka točka kružnice predstavlja jednog čovjeka, cijela kružnica predstavlja sve ljude. Linije predstavljaju vezu čovjeka i Boga.

ČETIRI je osnovnih pravila koja krug povezuju sa pojavama u društvu.


ČETIRI OSNOVNIH PRAVILA

PRVO PRAVILO 

Svaka točka kružnice se pravocrtnom linijom koja se iscrta pomoču ravnala i olovke poveže ravnom linijom sa centrom kruga. Dakle svaka točka kružnice može se povezati sa centrom kružnice samo jednom ravnom linijom.

Svaka točka kružnice predstavlja samo jednog čovjeka na Zemlji. Centar kruga predstavlja Boga - odnosno mjesto sjedinjenja. Zaključak je da se čovjek ne može stalno koristiti putem nekog drugog čovjeka odnosno slijediti ga da bi se na kraju svojega puta povezao sa Bogom več kad tad mora nastaviti svojim osobnim putem koji mu je određen. Svaki drugi odnosno tuđi put je za svakoga od nas samo iluzija koja nam ukoliko je taj put previše krut i nefleksibilan s vremenom oduzima sve više energije... U početku nam neki tuđi put može biti koristan kao primjer i poticaj no kad tad dođemo do toga da samo na svome vlastitom putu možemo energetski i fizički ostvariti svoj puni potencijal. Naravno taj naš vlastiti put može biti jako sličan uzoru kojega slijedimo no pri tome i naše individualne potrebe i razlike moraju doči do izraza inače dolazi do razlaza.

DRUGO PRAVILO

Između “zadnje” vanjske kružnice i centra kružnice nalazi se teoretski beskonačan broj kružnica s time da su kružnice sve manje što su bliže centru kružnice i sve veće što su udaljenije od centra. Što je prikazana vanjska kružnica veča to predstavlja i veći broj ljudi. Ako se broj ljudi na Zemlji još uvijek povečava to je znak i da se cijeli svemir još uvijek širi… U zadnje vrijeme se pojavljuju brojne teorije zavjere o namjernom smanjivanju broja ljudi na Zemlji što je zapravo pogrešan način “približavanja” Bogu, odnosno centru kruga.

TREĆE PRAVILO

Što se tiče duhovnog razvoja odnosno svijesti “blizine” Boga, ne nalaze se istovremeno svi ljudi na istoj kružnici. 

Na nekoj od vanjskih kružnica su naša fizička tijeka (ovisi o broju ljudi na Zemlji koliko je ta kružnica velika), a kako se kružnice smanjuju prema centru kruga tako se na njima nalaze sve suptilniji dijelovi nas (duša, duh, energija…). Tek u samome centru kruga svi se spajamo u jednu točku - Boga, a nivo svijesti svakog pojedinog čovjeka određuje trenutnu poziciju svijesti čovjeka na nekoj od manjih ili večih kružnica. Dakle, istovremeno svi imamo fizičko tijelo na istoj vanjskoj kružnici te svijest o sebi koja nije na istim manjim kružnicama u isto vrijeme.

Oni koji se po stupnju razvoja svijesti nalaze bliže centru kruga od drugih su vođe te jedno vrijeme “svjetionik” na putu ostalih prema centru što nebi mogli biti da se istovremeno svi po stupnju svijesti nalazimo na istoj kružnici.

ČETVRTO PRAVILO

Linija, crta koja spaja određenu točku na kružnici sa centrom kruga je uvijek ravna i ne može se saviti niti slomiti te spojiti sa susjednim linijama prije samog centra kruga…


MANIFESTACIJA ČETIRI PRAVILA

Do sada smo definirali 4 PRAVILA za krug i ustanovili veze između dijelova kruga sa nama. Bog je u samome centru kruga, a ljudi su točke na kružnicama dok su linije koje spajaju točke kružnice sa centrom kruga osobna veza nas i Boga te predstavljaju smjer našeg osobnog duhovnog rasta i razvoja do ponovnog sjedinjenja sa Bogom.

Pogledajmo sada različite duhovne vođe i njihove organizacije. Duhovni vođa se u pravilu po stupnju svijesti nalazi na nekim od manjih kružnica unutar kruga u odnosu na ljude koji ga slijede te koji se po stupnju svijesti nalaze na većim kružnicama.

Što je kružnica veča to su i točke od kojih je kružnica sastavljena više udaljene od centra kruga.

E sad slijedi važan zaključak, a to je da religijski/duhovni ili neki drugi vođa ima svoju ravnu liniju do centra kruga i ta linija opet pripada samo i jedino njemu i nikome drugome. Ljudi koji slijede tog religijskog/duhovnog (ili nekog drugok) vođu također imaju samo jednu svoju ravnu liniju koja ih povezuje sa centrom kruga (Bogom). Sljedbenika nekog vođe može biti na tisuće pa i stotine tisuća ili milijuna…

Sve te linije koje su međusobno blizu jedna drugoj i blizu liniji kojom se vođa po razvoju svoje svijesti kreće prema centru kruga tvore određenu religijsku/duhovnu ili neku drugu zajednicu. No kako se ti sljedbenici (točke) trenutno po stupnju svoje svijesti nalaze na više ili manje većoj vanjskoj kružnici od kružnice njihovog vođe kojeg slijede onda im je vođa pokazatelj smjera kretanja prema centru (Bogu), no pitanje je DO KADA? 

I sam vođa i svi njegovi sljedbenici imaju svaki posebno samo jednu ravnu liniju koja vodi do centra što znači da je samo pitanje trenutka kada če se sljedbenici morati nastaviti kretati po svojoj ravnoj liniji do centra što je vezano uz ČETVRTO PRAVILO.

U praksi to znači da što su sljedbenici došli bliže vođi to je veća vjerojatnost da će doči do razlaza u kojem pojedinac kao sljedbenik mora nastaviti do centra kruga po svojoj ravnoj liniji ili se slomi te spoznajno pada na veće kružnice odnosno počne slijediti nekog drugok vođu koji je na nekom drugom putu. Tada će taj pali sljedbenik opet jednog dana doči do “točke razdvajanja” i kod tog novog vođe, pa ili nastavlja svoj duhovni razvoj dalje prema centru kruga sam ili se opet slomi u smislu da je postao svjestan da više ne zna kuda mora ići odnosno da je izgubio smisao svoga postojanja…


To razdvajanje u kojem sljedbenik više ne može slijediti originalnog religijskog/duhovnog ili nekog drugog vođu, pa radi toga nastavlja kretanje svojim ili nekim drugim putem dešava se na 3 različita načina:

1. Vođa može svjesno ili nesvjesno udaljiti svojeg sljedbenika na način da napravi nešto što odudara od svih dosadašnjih pravila pa pojedini sljedbenici koji su mu se dovoljno približili gube povjerenje i odustanu od toga da dalje slijede njega kao vođu te pronalaze neki drugi ili pak svoj put ili privremeno odustanu od puta. U velikim tvrtkama gdje su zaposlenici zapravo sljedbenici, to se pravilo može manifestirati na način da direktor radi mobing nad djelatnicima. Primjera je bezbroj u kojima onaj tko je po hijerarhiji iznad "gura" od sebe one koji su po hijerariji ispod njega.

2. Vođa se makne sam po sebi u smislu da umre/napusti fizičko tijelo te tako sljedbenici dobe mogućnost da nakon njega ubace i neke druge ili pak svoje elemente u cijelu religijsko/duhovnu pa i filozofsku, znanstvenu, poslovnu ili neku drugu priču, teoriju, spoznaju. Ti novi nadodani elementi na ono što je ostavio originalni vođa omogučuju sljedbeniku dovoljan odmak od crte po kojoj se je kretao bivši vođa, da bi sljedbenik ostao čvrst i stabilan na svojoj liniji te tako taj u ovome slučaju fleksibilni religijsko-duhovni ili neki drugi put može s vremenom rasti u smislu broja sljedbenika jer je dovoljno fleksibilan za konstruktivne i smislene nadogradnje… u suprotnom se sve polako počinje smanjivati, raspadati ili ostane na nekom uskom, manjem krugu sljedbenika.

Ti novi nadodani elementi na izvorno npr. iscjeliteljsko učenje mogu uključivati razna pomočna sredstva (npr. ljekovito bilje, pripravke, dodatke prehrani ili lijekove) ili još metode nekih drugih iscjelitelja ili pak duhovnih vođa, za što se počne misliti da će pojačati učinak originalne metode. Nakon što se jednog duhovnog učitelja slijedi 20-30 pa i 40 godina dešava se da primjena metode koju je on ostavio iza sebe, kod tih dugogodišnjih sljedbenika više ne dovodi do očekivanih rezultata pa se metodu (iscjeljenja ili pak duhovnog razvoja) nastoji pojačati pomočnim sredstvima ili kombiniranjem sa drugom metodom. Dakle i kod dugogodišnjih slijepih slijedbenika dolazi s vremenom do odstupanja od slijeđenja originalne metode duhovnog vođe. To se ne može usporediti sa onima koji su tek na početku nekog duhovnog i/ili iscjeliteljskog puta pa se još traže...

No, isto tako sljedbenik ako je unio previše novih elemenata (sa svoje osobne crte) u sustav može cijelo učenje odvesti u sasvim drugom smjeru koje je sad vezano uz njega osobno jer više nema toliko dodirnih točaka sa onime što je tumačio prethodni vođa…

3. Sljedbenik može doči i u spoznajni konflikt/iluziju ako npr. originalni vođa nije duže prisutan ili ga pak više nema u fizičkom tijelu. Tada sljedbenik npr. krene slijediti nekog sličnog drugok vođu za kojeg je umislio da po nečemu nastavlja misiju prethodnog vođe… Na taj način se sljedbenik zapravo nalazi na putu između dvije jake linije pa se radi toga ipak nekako kreće i po svojoj osobnoj liniji do središta kruga (ukoliko se u međuvremenu ipak ne slomi što je samo pitanje trenutka).
Dakle, dođe do toga da sljedbenik potpuno krivo vidi da je došlo do npr. inkarnacije jednog duhovnog vođe u drugok, a što je njemu kao iluzija (neka vrsta racionalizacije i objašnjenja) osobno potrebno da bi mogao nastaviti kretanje između tih njihovih linija po svojoj osobnoj liniji do centra kruga. Slijeđenje linije prvog vođe dovodi u jednom trenutku do prevelikog naprezanja vlastite linije povezane sa središtem kruga te se radi toga u jednom trenutku formira takva iluzija odnosa sa drugim vođom što ima za svrhu oslabiti naprezanje linije samog sljedbenika i pogurnuti ga na osobnom putu po vlastitoj liniji.

Druga tema su stvarne i dokazive reinkarnacije duhovnih vođa i šta to znači za njihove sljedbenike u smislu njihove osobne linije do centra kruga…


Brojni su primjeri koje vi kao čitatelji ovoga teksta možete i sami prepoznati i povezati ih sa ovdje navedenim pravilima i općim životnim situacijama i događajima. 

Tu se ne misli samo na duhovne vođe nekih religijskih ili filozofskih pravaca. To mogu biti i osnivači te direktori nekih velikih tvrtki u kojima radite kao zaposlenik (zaposlenik je zapravo samo vrsta sljedbenika), zatim znanstvenici, liječnici ili pak psihijatri poput Sigmunda Freuda od kojega su se odvojili njegovi učenici/sljedbenici kao što su C.G. Jung te Alfred Adler. 

Primjera je puno u svim društvenim sferama i odnosima gdje postoji hijerarhija sa vođom na čelu.

Postoji i najmanja zajednica društva - brak ili odnos dvoje ljudi gdje da bi svaki bračni drug ostao na svojoj liniji uvijek postoje neki ometajuči faktori sa strane koji pomalo razdvajaju dvije linije obzirom da se one mogu potpuno spojiti tek u točki sredine kruga…

Dakle krug i neka svojstva kruga kao prirodni zakon upravljaju brojnim društvenim odnosima i o tome sa na taj način nije do sada razmišljalo.

A šta je sa drugim elementarnim simbolima kao što su točka, pravac, kvadrat, pravokutnik, trokut? Čime ti simboli upravljaju? O tome u tekstovima koji slijede…

NASTAVAK TEME ZA ČLANOVE:Autor članka (2022.g.): Vedran Korunić, predsjednik IPED-a i HUPED-a