Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

HUPED - članstvo

HUPED - članstvo

PRISTUPNICE:

                          TERAPEUTI I ISCJELITELJI
                          PRAVNE OSOBE - tvrtke, obrti, OPG, udruge...

HUPED je strukovna organizacija iscjelitelja i terapeuta RH koja djeluje od 2000.g. sa zadatkom kontrole i podizanja kvalitete usluga iscjelitelja i terapeuta u RH.
Od 2012.g. HUPED postaje sastavni dio EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA PRIRODNU, ENERGETSKU I DUHOVNU MEDICINU - EUPED te se od 2017.g. HUPED i EUPED udružuju u međunarodnu organizaciju IPED - INSTITUT ZA PRIRODNU, ENERGETSKU I DUHOVNU MEDICINU.
Po tome modelu u HUPED kao podružnicu IPED-a učlanjuju se iscjelitelji i terapeuti iz Hrvatske, a u EUPED iz svih ostalih država EU i bivše YU izvan EU. EUPED je isto tako usmjeren na otvaranje podružnica po državama EU i cijelog kontinenta.


U STATUT-u IPED-a u članku 6 definirano je područje djelovanja IPED-a i njegovih podružnica HUPED i EUPED: "Područje djelovanja Instituta je zaštita zdravlja – ostale djelatnosti u području zaštite zdravlja." dok je u članku 8, st.1  Statuta HUPED-a bio definiran krovni status HUPED-a u Hrvatskoj: "Fizičke osobe /iscjelitelji i terapeuti/ i pravne osobe /strukovne udruge, tvrtke, obrti, ustanove/ sa registriranom djelatnosti iz područja prirodne, energetske i/ili duhovne medicine udružuju se u Hrvatsko udruženje za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu kao krovnu strukovnu organizaciju iscjelitelja i terapeuta."
Statut HUPED-a je bio registriran 28.02.2000.g. pri Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, a Statut IPED-a je registriran 12.07.2017.g. pri Ministarstvu uprave pod registarskim brojem 21012604 te IPED ima dozvolu Ministarstva zdravstva RH (KLASA: 022-04/17-01/03, URBROJ: 534-1/7-17-3) gdje se IPED-u odobrava nadležnost za područje nekonvencionalnih medicinskih metoda rada kao gospodarskih djelatnosti izvan zdravstvenog sustava.


LICENCA ZA  ISCJELITELJSKO TERAPEUTSKU DJELATNOST
Licenca se pokazala izuzetno korisnom prilikom inspekcijskih provjera jer ju kao takvu priznaju nadležna ministarstva. Licenca služi kao uvjerenje da iscjelitelj svojim radom ne obavlja bilo kakvu nedopuštenu zdravstvenu ili psihoterapeutsku djelatnost za koju nema odgovarajuću stručnu spremu kao i da svojim radom ne ulazi u djelatnost službene medicine ili pak psihoterapije te da se u iscjeliteljskom radu ne savjetuje prekid službene liječničke terapije te psihoterapije niti se nekome to propisuje, a da analiza energetskog stanja čovjeka nije zamjena za medicinsku dijagnostiku.
Zbog svega navedenog ne krši se postojeći članak 244, Kaznenog Zakona koji govori o nadrilječništvu kao niti Zakon o djelatnosti psihoterapije.


SURADNJA SA ISCJELITELJIMA
S obzirom da su naši iscjelitelji-terapeuti stručno kvalificirani za svoj posao vjerujemo da će na terenu lako prepoznati one koji zadovoljavaju naše standarde te one koji se lažno predstavljaju i varaju ljude. Na taj način i Vas osobno kao redovnog člana HUPED-a uključujemo u nacionalni program povišenja kvalitete iscjeliteljsko-terapeutskih usluga.
Više informacija ćete dobiti po primitku članske dokumentacije ili ako pošaljete u svojstvu redovnog člana upit na naš e-mail: huped@huped.hr


OSTALE POGODNOSTI ČLANSTVA

Regulirano članstvo u HUPED-u vam uz pravnu i stručnu podršku u radu omogućuje:

  • upis u EU REGISTAR kvalificiranih iscjelitelja i terapeuta unutar vaše terapeutsko iscjeliteljske metode rada;
     
  • objavu vašeg oglasa ili najavu seminara na našim web stranicama www.huped.hr gdje sve vaše informacije unosite samostalno pomoću lozinke koju od nas dobijete pri učlanjenju, a vašu informaciju prosljedi jednom i naš elektronički časopis HUPED info na oko 280.000 e-mail adresa sa područja bivše Jugoslavije te se informacija objavi i na našim facebook stranicama www.facebook.com/HUPED koje trenutno imaju skoro 55.000 fanova;
     

  • sudjelovanje na 14. KONGRESU O SURADNJI KLASIČNE I NEKONVENCIONALNE MEDICINE koji će se pod nazivom: "ZNANSTVENI DOKAZI U NEKONVENCIONALNOJ MEDICINI" održati u prosincu 2022.g. na Zagrebačkom Velesajmu u okviru "SAJMOVA HRANE I ZDRAVOG ŽIVLJENJA" (osmi kongres s naglaskom na holističkoj veterinarskoj medicini održao se u listopadu 2010.g. na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu sa više od 300 sudionika, deveti po redu kongres se održao 16.,17. i 18. 09. 2011. u kongresnoj dvorani Zagrebačkog Velesajma sa više od 1500 sudionika, deseti kongres održan 21.09.2013.g. je također bio izvrsno posječen kao i 11. kongres održan 17.10.2015.g. te i svi ostali HUPED-ovi kongresi);
     

  • sudjelovanje u svojstvu licenciranog iscjelitelja/terapeuta odnosno licencirane pravne osobe na 11-tom po redu sajmu pod nazivom:  SAJMOVI HRANE I ZDRAVOG ŽIVLJENJA, kojeg organiziramo kao partneri Zagrebačkog Velesajma u prosincu 2022.g. 

Ukupan iznos kojega plačaju novi iscjelitelji i terapeuti za pojedinačnu osnovnu članarinu te za licencu je 1.900,00 kn (700,00 kn za članarinu i 1.200,00 kn za licencu). Uplata za godišnju članarinu i dvogodišnju licencu vrijedi od dana uplate. Po primitku Vaše pristupnice poslati čemo vam podatke za uplatu. Pristupnica se nalazi na kraju ove stranice.


VRSTE ČLANARINA

Osim ove osnovne članarine i licence, postoji i članstvo za pravne osobe, zatim članstvo za strance, licenca za proizvode koji se koriste u metodama prirodne, energetske i/ili duhovne medicine (prema WHO termini su alternativna i komplementarna medicina - CAM te tradicionalna medicina), zatim posebna članarina za proizvod koji mora proči testiranje HUPED-ove komisije, posebna članarina za stručno priznanje te niz drugih oblika članstva pri našoj organizaciji o čemu se više možete informirati slanjem upita na našu e-mail adresu: huped@huped.hr


PRAVNO-TEHNIČKA PODRŠKA ČLANOVIMA

Osnovna zadaća HUPED-a je pravno-tehnička podrška članovima u terapeutsko-iscjeliteljskom radu.

Oko 60 različitih terapeutsko-iscjeliteljskih metoda registrirano je pri HUPED-u sa više od 1200 članova. Svaka sekcija ima svoje posebne uvjete za učlanjenje koji ovise o pravilima unutar same metode rada (npr. homeopatija, akupunktura, kiropraktika, bioenergoterapija…).

Naš registar kvalificiranih iscjelitelja i terapeuta objavljen na najposječenijem iscjeliteljsko terapeutskom web portalu www.huped.hr mjesto je gdje sve više zainteresiranih za ove metode traži svoga iscjelitelja i/ili terapeuta, dok su se naše licence pokazali vrlo učinkovitima kod raznih inspekcijskih provjera nadležnih državnih organa.


PRISTUPNICU možete ispuniti direktno na web stranici ako kliknete dole na zadnja dva linka (za pravne ili fizičke osobe) ili ju možete otvoriti u PDF-u (dole u označenim kvadratima) te ju isprintati, ispuniti, skenirati i poslati na naš e-mail: tajnistvo@huped.hr ili fax. Također nam pošaljite i kopije potvrda o vašoj edukaciji u području kojime se profesionalno bavite kao iscjelitelj – terapeut. Ako se radi o intuitivnoj iscjeliteljskoj metodi onda uz pristupnicu šaljete najmanje 10 primjera iscjeljenja.

Za sva ostala pitanja vezana za učlanjenje stojimo vam na raspolaganju putem e-mail adrese huped@huped.hr ili telefona (099/4900-909)

Galerija

Karta