Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

WHO - strategija za tradicionalnu medicinu: 2014 - 2023

WHO - strategija za tradicionalnu medicinu: 2014 - 2023

Širom svijeta, tradicionalna medicina (TM)  je glavni oslonac pružanja  zdravstvene skrbi ili joj služi kao nadopuna. U nekim se zemljama tradicionalna ili nekonvencionalna medicina može nazvati  komplementarnom medicinom (KM).

Rezolucija Svjetske zdravstvene organizacije o tradicionalnoj medicini  (WHA62.13), usvojena 2009. godine, zatražila je od glavnog direktora  Svjetske zdravstvene organizacije da ažurira strategiju tradicionalne  medicine Svjetske zdravstvene organizacije 2002.-2005., temeljenu na  napretku zemalja i trenutnim novim izazovima na području tradicionalne  medicine. Strategija tradicionalne medicine Svjetske zdravstvene  organizacije 2014.-2023. stoga ponovno procjenjuje i nadograđuje  Strategiju tradicionalne medicine Svjetske zdravstvene organizacije  2002.-2005., te postavlja smjer za TM i CM (T&CM) u sljedećem  desetljeću. T&CM je važan i često podcijenjen dio zdravstvene zaštite.  T&CM se nalazi u gotovo svakoj zemlji svijeta i potražnja za njegovim  uslugama raste. TM, dokazane kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti,  doprinosi cilju osiguravanja da svi ljudi imaju pristup skrbi.

Mnoge zemlje sada prepoznaju potrebu za razvojem kohezivnog i  integrativnog pristupa zdravstvenoj skrbi koji omogućava vladama,  zdravstvenim radnicima i što je najvažnije, onima koji koriste  zdravstvene usluge, pristup T&CM-u na siguran, s poštovanjem, isplativ  i učinkovit način . Globalna strategija za poticanje njegove  odgovarajuće integracije, regulacije i nadzora bit će korisna zemljama  koje žele razviti proaktivnu politiku prema ovom važnom - i često  živahnom i rastućem - dijelu zdravstvene zaštite. Mnogo se toga  promijenilo otkad je prethodna globalna strategija objavljena 2002.  Sve je više zemalja postupno počelo prihvaćati doprinos koji T&CM može  dati zdravlju i dobrobiti pojedinaca te sveobuhvatnosti njihovih sustava zdravstvene skrbi.

Vlade i potrošače zanima više od biljnih lijekova i sada počinju  razmatrati aspekte prakse T&CM i praktičara te treba li ih integrirati  u pružanje zdravstvenih usluga. Kako bi zadovoljio ovu novu potražnju  i kao odgovor na Rezoluciju WHA62.13 o TM, WHO je nedavno ažurirao  ciljeve Programa tradicionalne medicine. 8 Strategija tradicionalne  medicine Svjetske zdravstvene organizacije 2014.-2023. pomoći će  voditeljima zdravstvene skrbi da razviju rješenja koja pridonose široj  viziji poboljšanog zdravlja i autonomije pacijenata. Strategija ima  dva ključna cilja: podržati države članice u iskorištavanju  potencijalnog doprinosa T&CM-a zdravlju, dobrobiti i zdravstvenoj  skrbi usmjerenoj na ljude te promicati sigurnu i učinkovitu upotrebu  T&CM-a kroz regulaciju proizvoda, praksi i praktičara.

Ovi ciljevi će se postići provedbom tri strateška cilja:
1) izgradnja baze znanja i formuliranje nacionalnih politika;
2) jačanje sigurnosti, kvalitete i učinkovitosti kroz regulaciju; i,
3) promicanje univerzalne zdravstvene pokrivenosti integracijom T&CM  usluga i samozdravstvene skrbi u nacionalne zdravstvene sustave.

Ažuriranje i poboljšanje strategije omogućilo je WHO-u da bolje  razumije kako potaknuti globalnu integraciju T&CM-a u zdravstvene  sustave. Nadam se da će državama članicama pružiti putokaz za  postizanje daljnjeg uspjeha u njihovom strateškom planiranju T&CM-a.

Vrlo sam zadovoljan što mogu predstaviti Strategiju tradicionalne  medicine Svjetske zdravstvene organizacije 2014. – 2023. Uvjeren sam  da će to biti vrijedan alat za vlade, planere sustava i zdravstvene  praktičare i – što je najvažnije – koristiti će pojedincima koji traže  pravu skrb, s desne strane praktičar, u pravo vrijeme.

Dr. Margaret Chan
Generalni direktor


WHO Traditional Medicine Strategy: 2014 - 2023  /  cijela publikacija je dostupna preko linka