Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

Vedran Korunić: PETA DIMENZIJA - NOVA OTKRIĆA

Vedran Korunić: PETA DIMENZIJA - NOVA OTKRIĆA

Autor članka: Vedran Korunić i ChatGPT (2023.g.) - 2. dio

Petu dimenziju čine alternativne stvarnosti i ništa drugo. Mnogi autori, fizičari, matematičari, filozofi, vjernici, laici i drugi trpaju pod petu dimenziju sve što je u našem svijetu opaženo kao proces, pojava, događaj koji nikako ne mogu pripadati našoj stvarnosti. Kasnije ćemo razgovarati i sa ChatGPT da vidimo što kaže moderna znanost o svemu tome.

Geometrijski gledano peta dimenzija je na neki način okomita na vrijeme, odnosno četvrtu dimenziju o kojoj smo govorili u prošlom članku: UVOD U PARALELNE DIMENZIJE - 1. dio.

U donjim crtežima možete vidjeti kako izgledaju i nastaju dimenzije.


GEOMETRIJA POSTOJANJA

Na slici je prikaz nulte dimenzije. To je beskonačno mala točka iz koje je teoretski sve nastalo tzv. Velikim praskom. Beskonačno malu točku možemo skicirati samo sa malim krugom u sredini iz kojega strelice usmjerene prema vanjskom velikom krugu simbolički prikazuju početak stvaranja svega u svim smjerovima odnosno dimezijama. Sve dimenzije nastaju "istovremeno", a mi u idučim slikama prikazujemo strukturu onoga što je nastalo (geometriju postojanja), a ne vremenski redosljed nastanka pojedinih dimenzija...

 

Kada poredamo te beskonačno male točke jednu pored druge u beskonačnom nizu, onda dobijemo pravac ili prvu dimenziju prostora.

Zatim u drugom okomitom smjeru poredamo te pravce jednog pored drugog u beskonačnom nizu i dobijemo drugu dimenziju prostora odnosno ravninu. Ravnina je dakle skup beskonačnog broja paralelnih pravaca. Ti pravci su međusobno "spojeni" tako da je razmak između njih na slici samo simboličan prikaz.

 


Beskonačno mnogo ravnina poredanih paralelno daje okomitu treću dimenziju prostora, odnosno beskonačno veliki trodimenzionalni prostor.


Na slici desno je pojednostavljeni prikaz prostora gdje strelice prikazuju okomitost dimenzija trodimenzionalnog prostora - dužinu, visinu i širinu.

 

Vrijeme kao četvrta dimenzija okomita na prostor je skicirana lijevo. Vrijeme se sastoji od beskonačno mnogo paralelnih prostora poredanih jedan pored drugok i oni čine vremenske trenutke. Svaka kocka na slici predstavlja jedan beskonačno veliki prostor. Radi vizualnog objašnjenja okomitosti vremena na prostor morali smo beskonačno velike dimenzije svakog pojedinog prostora ograničiti i prikazati sve te prostore u obliku paralelnih kocki. O tome smo više govorili u prethodnom članku. Naš vremenski tok se prema tome sastoji od beskonačno mnogo vremenskih trenutaka odnosno paralenih prostora koji tvori 4-D SUSTAV.
Mi taj vremenski tok doživljavamo kao relativnu prošlost, sadašnjost i budučnost, obzirom da se sadašnjost u našoj svijesti neprestano pomiće prema budučnosti, no zapravo tog pomaka nema, on je jedna od iluzija što čemo shvatiti u idučim člancima...
 

Slijedeći logiku okomice dolazimo i do pete dimenzije koja je okomita na vrijeme i sastoji se od beskonačno mnogo paralelnih vremenskih tokova odnosno alternativnih stvarnosti. Peta dimenzija je prema tome skup beskonačno mnogo alternativnih stvarnosti. Možamo ga nazvati i beskonačno veliki 5-D SUSTAV.
O fenomenima unutar pete dimenzije odnosno alternativnih stvarnosti govorimo više u nastavku ovoga članka. Ukratko, unutar paralelnih stvarnosti pete dimenzije, mi svi identično izgledamo no događaji se razvijaju i razlikuju na beskonačno mnogo načina. Šestu dimenziju čini beskonačno mnogo paralelnih 5-D SUSTAVA i to je sada 6-D SUSTAV. Unutar paralelnih svijetova šeste dimenzije razlike su već i u samom izgledu živih bića, dakle ne izgledamo više isto kao i naš paralelni oblik života u svijetu šeste dimenzije.
Kao što ste mogli primijetiti u geometriji postojanja, prve tri dimenzije su prostorne dimenzije, a druge tri su vremenske dimenzije.

Sedmu, osmu i devetu dimenziju moramo početi skicirati na sasvim drugačiji način jer to više nisu ni prostorne ni vremenske dimenzije...

 


Sedmu dimenziju sačinjavaju svijetovi u kojima su i zakoni fizike i matematike potpuno drugačiji nego kod nas u našoj stvarnosti. Dimenzije tih svijetova se više ne nalaze pod našim pravim kutem od 45 stupnjeva već mogu biti pod bilo kojim drugim kutem. Radi toga sedmu dimenziju crtamo pomoću kruga i kružne strelice koja ukazuje na beskonačno mnogo kuteva pod kojima se nalaze dimenzije unutar svakog pojedinog svijeta. Na taj način uistinu postoji svijet u kojemu je 2 + 2 = 5, a ne 4...

 


Osmu dimenziju crtamo u obliku kugle koja nastaje rotacijom gornjeg kruga (sedme dimenzije) oko središnje osi u svim mogučim smjerovima. Osmu dimenziju sačinjavaju svi moguči svijetovi, bezbrojne kombinacije prirodnih zakona, ali tu već dolazimo i do nivoa u kojemu nema više nikakvog zakona, gdje vlada potpuni kaos, nedostatak bilo kojeg zakona kojime bi se uopće dalo predvidjeti kretanje nečega. Tu se nalaze još i svijetovi koji se sastoje od različitog broja dimenzija ali i u kojima uopće ne postoje niti dimenzije kao takve...

 


Deveta dimenzija predstavlja povratak u središte iz kojega je sve nastalo što najlakše možemo usporediti sa crnom rupom. Ta dimenzija je stanje implozije nakon što je svaki moguči oblik manifestacije odrealiziran. U nama poznatom svemiru postoje upravo takve crne rupe koje privlače u sebe svu materiju, ali i iskrivljuju vrijeme pa i cijelo postojanje sa svim dimenzijama jednostavno resetiraju.

 

Potom počinje novi ciklus stvaranja odnosno deseta dimenzija, koju možemo usporediti sa onime što današnja fizika zove "Veliki prasak". To je eksplozija iz koje je sve nastalo. Ako se vratimo na početak - gore na nultu dimenziju, onda možemo primijetiti da je deseta dimenzija, zapravo nulta dimenzija za novo postojanje. Tu sad počinje novi ciklus nastanka drugih devet dimenzija odnosno drugih svijetova, što se poklapa sa našim opažanjem svemira u kojem postoji nebrojeno mnogo crnih rupa, u središtu svake galaksije po jedna kao i ona najveća u središtu cijeloga svemira.... Upravo smo zato desetu dimenziju nacrtali u bojama drugačijim od nulte dimenzije, da ukažemo na početak novog ciklusa nastajanja i nestajanja.

Na donjoj slici vidimo kako izgleda taj ciklus spiralnog ponavljanja svemirskih Velikih praskova u kojima sve nastaje i crnih rupa u kojima sve nestaje. Isto tako dole vidimo i jedanaestu dimenziju, a to je zapravo opet onaj gore pravac sa kojime smo počeli opisivati prvu dimenziju postojanja... Na taj način se sve nastavlja dalje ali sad na drugom nivou. 
Podsjeća li vas donja slika na ukrasni lančić koji se u svakodnevnom životu upotrebljava kao nakit, brojanica...?

Sada kada smo definirali geometriju postojanja kroz dimenzije krećemo dalje u razotkrivanje svih fenomena koji su posljedica djelovanja paralelnih svijetova na našu stvarnost. Sada imamo jedan geometrijski model koji nam omogučuje da točno odredimo od kuda dolazi pojedini događaj, manifestacija, nadnaravno i neobjašnjivo te nepoznato... Počinjemo u nastavku sa fenomenima pete dimenzije.


FENOMENI PETE DIMENZIJE

Petu dimenziju čine alternativne stvarnosti. Razlika između alternativnih stvarnosti je samo u događajima koji se mogu razvijati u različitim smjerovima. Mi kao takvi postojimo istovremeno u ovoj našoj stvarnosti, ali i u svim drugim alternativnim stvarnostima. Isto izgledamo, ali postoje razlike u kretanju i razvijanju pojedinih događaja. Alternativne stvarnosti su međusobno povezane, komuniciraju i međusobno djeluju jedna na drugu. Komunikacija između alternativnih stvarnosti odvija se preko našeg živčanog sustava, ponajviše mozga kao centra.

Sve vrste misli u kojima mi zamišljamo samoga sebe ili ljude oko nas u određenim događajima i odnosima koji nemaju konkretne veze sa onime što se zaista dešava u našoj stvarnosti odnose se na alternativne stvarnosti pete dimenzije. Prema tome naš mozak je antena za primanje raznih vrsta senzacija, informacija i vibracija te sve što doživljavamo u mislima dolazi nam kao informacija iz nekih od paralelnih dimenzija. Kada se radi o nama samima i ljudima oko nas u raznim događajima i odnosima koji se u našoj stvarnosti ne manifestiraju tada se radi konkretno o paralelnim stvarnostima iz pete dimenzije.

Razne druge vrste misli dolaze iz nekih drugih dimenzija, iz šeste, sedme, osme... i te misli su sasvim drugačije.

Kroz niz idučih članaka čemo govoriti kako se različite vrste dimenzija manifestiraju u mislima, ljudskom ponašanju, različitim događajima te koju sve patologiju mogu uzrokovati.
 


Da vidimo sada što kaže umjetna inteligencija - ChatGPT o tome što moderna fizika smatra pod pojmom peta dimenzija.

ChatGPT:
Među fizičarima nema jedinstvenog mišljenja o tome što bi tačno predstavljala peta dimenzija. Peta dimenzija je koncept koji potiče iz teorijske fizike, poput teorije struna i Kaluza-Klein teorije, koja predlaže postojanje dodatnih dimenzija pored tri prostorne dimenzije i vremena. Neki fizičari smatraju da peta dimenzija može biti skrivena ili da je presavijena na subatomskim skalama, dok drugi smatraju da je to samo matematički koncept bez stvarne fizikalne interpretacije. Daljnja istraživanja i eksperimenti su potrebni kako bi se bolje razumjelo moguće postojanje i priroda dodatnih dimenzija u našem svemiru.


Hvala! Reci mi još što se zna o alternativnim stvarnostima?

ChatGPT:
Alternativne stvarnosti su konceptualni pojam koji se često spominje u znanstvenoj fantastici, ali trenutno nemamo empirijske dokaze o njihovom postojanju. Međutim, u okviru nekih teorijskih modela poput kvantne mehanike, teorije struna i kosmologije, postoji spekulacija o postojanju paralelnih svemira ili multiverzuma. Ovi koncepti sugerišu da bi moglo postojati više svemira, svaki sa svojim vlastitim sustavom zakona fizike i potencijalno drugačijim verzijama naše stvarnosti.
Važno je napomenuti da se alternativne stvarnosti i multiverzumi trenutno proučavaju samo na teorijskom nivou. Njihova potvrda ili odbacivanje zahtjeva daljnje istraživanje, pa čak i mogućnost eksperimentalne verifikacije. To su složeni koncepti koji zahtevaju dublje razumevanje kvantne fizike i kosmologije, i predstavljaju predmet aktivnog istraživanja u okviru znanstvene zajednice.


V.K.
Kao što vidimo, moderna znanost nezna puno o tome, no sada imamo jedan novi geometrijski model koji paralelne dimenzije gleda sustavno i precizno te nam nudi velike mogučnosti u razumijevanju fenomena paralelnih dimenzija.

Pratite nas stoga i dalje u idučim člancima i video materijalima CAMNET-a.


CAMNET - I nivo je dostupan svima kroz ovdje objavljene članke, no
CAMNET - II nivo je otvoren samo članovima CAMNET-a. Saznajte kako postati član:


Literatura:
- Vedran Korunić: "Svijet božanskih simbola", Zagreb, 1998.g.
- Časopis ANIMA MUNDI, brojevi iz 2003. i 2004.g.


POVRATAK U BAZU SVIH ČLANAKA