Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

Vedran Korunić: UVOD U PARALELNE DIMENZIJE

Vedran Korunić: UVOD U PARALELNE DIMENZIJE

Autori članka: Vedran Korunić i ChatGPT (2023.g.) - 1. dio

Današnja fizika malo zna o dimenzijama izvan prostor vremena. Sve se svodi na niz pretpostavki. Pročitajte npr. članak objavljen ovdje:
ASTROFIZIKA: Postoji li paralelan svemir koji se kreće unatrag kroz vrijeme?

Mi ćemo u seriji idućih članaka u suradnji sa UI (engleska kratica je AI) - umjetnom inteligencijom govoriti o paralelnim dimenzijama, kako se one manifestiraju u našim životima, kako utječu na naše zdravlje i događaje u životu.

Slijediti ćemo pravilo okomitosti pojedinih prostornih dimenzija. Znamo da su 3 prostorne dimenzije međusobno okomite jedna na drugu. No kako to pravilo okomitosti primjeniti dalje na iduće dimenzije… Kako si to vizualno predstaviti? Na koji način je sad vrijeme kao 4. dimenzija okomito na dimenzije prostora? Šta je sa 5., 6., 7. i drugim dimenzijama? Da li su i one na neki način sve međusobno okomite. Od čega se te dimenzije sastoje, tko tamo “živi” i na koji način, komuniciramo li sa njima i postoji li možda već i međusobno djelovanje kojeg uopće nismo svjesni već to što se nama dešava prihvaćamo zdravo za gotovo, a ustvari kroz nas djeluje nešto iz npr. 8. dimenzije?

U stvaranju ovih članaka u pisanoj formi i u formi video materijala surađivati ćemo sa UI - umjetnom inteligencijom (ChatGPT i ChatBox) kako bismo vam najlakše predstavili postojeće spoznaje i istraživanja moderne fizike o paralelnim dimenzijama i da bi ste vidjeli da tu fizika zapravo jako malo zna. Sve se svodi na hrpu nedokazanih teorija i pretpostavki. Tu također i prestaju mogućnosti umjetne inteligencije i počinje sa radom prava inteligencija (u članku ju predstavlja VK - Vedran Korunić) koja mora prikazati nove i nepoznate uvide u ta područja. Zato ćemo u člancima uvijek naznačiti što kaže umjetna inteligencija (ChatGPT), a što prava inteligencija (VK).

Da vidimo sad šta kaže umjetna inteligencija o tome što moderna fizika zna o paralelnim dimenzijama. ChatGPT ChatBox izbacuju slične odgovore tako da ćemo kasnije razgovarati samo sa ChatGPT


ChatGPT:
Paralelne dimenzije su koncept koji se pojavljuje u nekim teorijama fizike, poput teorije struna i kvantne gravitacije. Prema tim teorijama, paralelne dimenzije su dodatne dimenzije prostora koje postoje izvan našeg uobičajenog trodimenzionalnog svijeta.
Prema konceptu paralelnih dimenzija, moguće je postojanje drugih svjetova ili univerzuma paralelnih našem vlastitom. Ovi paralelni svjetovi ili dimenzije ne bi bili direktno vidljivi ili dostupni našem trenutnom opažanju.
Važno je napomenuti da teorije o paralelnim dimenzijama još uvijek spadaju u domen teorijske fizike, a ne u nešto što je direktno potvrđeno ili opaženo eksperimentalno. Također, postoji više različitih teorija o paralelnim dimenzijama, pa se detalji i predviđanja mogu razlikovati ovisno o određenoj teoriji.
Kako se znanje i istraživanje nastavljaju razvijati, naša razumijevanja o paralelnim dimenzijama mogu se promijeniti. No, trenutno, to je i dalje područje intenzivnih istraživanja i teorijskih razmatranja u modernoj fizici.


VK:
Svijest koja je zarobljena u 4 dimenzije (3 prostorne i 1 vremenska) teško može imati jasnu percepciju drugih paralelnih dimenzija. Dakle potrebna je nekakva proširena svijest koja nadilazi prostor-vrijeme. Svi znamo jer su nas učili u školi na nastavi iz geometrije da su 3 prostorne dimenzije u takvom odnosu da su međusobno okomite i to je nekakva naša temeljna spoznaja koju se više ne propituje i na osnovu koje se grade spoznaje o svemu ostalome. Dakle, to je činjenica na nivou matematičke tvrdnje da je 2 + 2 = 4 a ne 5

No, reci mi ChatGPT što je sa 4. dimenzijom - vremenom. Da li je netko već govorio o tome da je i vrijeme isto tako okomito na prostorne dimenzije?


ChatGPT:
Koncept dimenzije vremena kao okomite na dimenzije prostora obično se pripisuje Hermannu Minkowskom. Minkowski je bio matematičar i fizičar koji je razvio matematički okvir za opisivanje vremena kao četvrte dimenzije u prostorno-vremenskom kontinuumu. Ova ideja je bila ključna za razvoj posebne teorije relativnosti Alberta Einsteina.

Iako se ponekad spominje da je P. D. Ouspensky također razmatrao slične koncepte u svojim filozofskim radovima, važno je naglasiti da se Minkowski smatra najznačajnijim za matematički formalizam dimenzije vremena kao okomite na dimenzije prostora u kontekstu fizike.

Hermann Minkowski je razvio matematički okvir poznat kao Minkowski prostor-vrijeme ili Minkowskijev prostor kako bi opisao prostorno-vremenski kontinuum. Ovaj koncept proizašao je iz Albertove Einsteina posebne teorije relativnosti.

Minkowski je uveo ideju da se vremenska dimenzija može matematički tretirati kao još jedna dimenzija pored trodimenzionalnog prostora. U Minkowski prostoru, prostor i vrijeme se kombiniraju u četverodimenzionalni geometrijski prostor.

U Minkowskijevom prostoru-vremenu, udaljenosti između događaja opisuju se intervalima koji kombiniraju prostorne i vremenske komponente. Ovi intervali se izražavaju pomoću Minkowskijevog metričkog tenzora koji omogućuje izračunavanje vremenskih i prostornih razlika između događaja.

Minkowski prostor-vrijeme omogućuje da se prostorne i vremenske koordinate promatraju kao dijelove iste matematičke strukture, što je ključno za razumijevanje posebne teorije relativnosti. Ovaj matematički okvir omogućuje formuliranje zakona fizike u invarijantnom obliku, gdje su zakoni isti u svim inercijalnim referentnim okvirima.

Minkowskijev prostor-vrijeme ima široku primjenu u fizici, posebno u područjima relativističke fizike i teorije polja. Omogućuje precizno opisivanje događaja i kretanja čestica u prostorno-vremenskom kontinuumu.


VK:
Hvala ChatGPT na ovom objašnjenju Minkowskijevog prostor-vremena no tu se on počinje polako gubiti i skrivati iza raznih matematičkih pojmova i fizikalnih teorija… drugim riječima nezna više šta bi dalje. O vremenu su različiti filozofi kroz povijest razmišljali na različite načine, no ništa konkretno nisu rekli: WIKIPEDIJA - VRIJEME

U slijedećoj skici možete vidjeti kako zapravo izgleda okomica vremenske dimenzije na prostor:
Svaka kocka na slici predstavlja beskonačno veliki prostor no ovdje smo radi vizualnog objašnjenja okomitosti vremena na prostor morali beskonačno velike dimenzije svakog pojedinog prostora ograničiti na kocku.
Svaka kocka u ovome prikazu predstavlja i jedan vremenski trenutak. Dakle, 4. dimenzija, odnosno vrijeme je skup paralelnih prostora koji se međusobno prožimaju ali ipak svaki postoji unutar svog vremenskog trenutka. Dakle, već tu počinjemo koristiti pojam paralelnosti. Tu se konkretno radi o paralelnim prostorima. Ti prostori se međusobno razlikuju po svojoj strukturi i te razlike od prostora do prostora su to veće što su pojedine kocke međusobno udaljenije jedna od druge na pravcu (koji vizualno predstavlja vremensku dimenziju) po kojemu su te kocke raspoređene jedna do druge (slika gore).
Dakle tu postoji određena pravilnost u pojavljivanju razlika u samom sadržaju, strukturi ili izgledu svake pojedine kocke odnosno prostora. Mi to doživljavamo kao različita kretanja objekata u prostoru kroz vrijeme, a suvremena matematika i fizika na svoje načine objašnjavaju ta kretanja i pokušavaju ih predvidjeti matematičkim formulama i fizikalnim zakonima.
U jednom prostoru odnosno trenutku (kocki na crtežu gore) su planete, predmeti, biljke, životinje i ljudi (što sve čini strukturu prostora) raspoređeni na jedan način, a več u slijedećem trenutku odnosno prostoru odmah pored, sve se to nalazi malo pomaknuto na nekom drugom mjestu.
Te promjene odnosno kretanja pojedinih oblika unutar vremena kao skupa međusobno prožetih odnosno paralelnih prostora se gotovo uvijek događaju postepeno, linearno, bez nama vidljivih prekida u tome kretanju u smislu npr. teleportacije... Ako se teleportacija i desi negdje slučajno kod pojedinog oblika onda je to iznimka, no objasniti ćemo i to u idučim člancima.


Iduči članak će govoriti o 5-toj dimenziji - kako ona izgleda, od čega se sastoji, tko u njoj živi te kako utječe na nas. Pratite nas stoga i dalje na putu po dimenzijama, no bez brige pored vas je vodič pa se nečete izgubiti i nestati u nekoj crnoj rupi...
NASTAVAK ČLANKA


CAMNET - I nivo je dostupan svima kroz ovdje objavljene članke, no
CAMNET - II nivo je otvoren samo članovima CAMNET-a. Saznajte kako postati član:


Literatura:
- Vedran Korunić: "Svijet božanskih simbola", Zagreb, 1998.g.
- Časopis ANIMA MUNDI, brojevi iz 2003. i 2004.g.


POVRATAK U BAZU SVIH ČLANAKA