Hrvatski registar kvalificiranih iscjelitelja i terapeuta

Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

ŠKOLA AKUPUNKTURE, ELEKTROAKUPUNKTURE, AKUPRESURE I TUI-NA TERAPIJE

ŠKOLA AKUPUNKTURE, ELEKTROAKUPUNKTURE, AKUPRESURE I TUI-NA TERAPIJE

HUPED-ova škola tradicionalnih metoda kineske medicine (TKM) školuje polaznike za klasičnu akupunkturu zatim za elektroakupunkturu, akupresuru, tui-na terapiju i druge metode. To su metode koje imaju istu teorijsku osnovu i baziraju se na akupunkturnim meridijanima i točkama koje se mogu tretirati akupunkturnim iglama, uređajem za elektroakupunkturu, zatim rukama i prstima educiranih terapeuta ali i drugim postupcima.

Škola je namjenjena svima, prvenstveno liječnicima, veterinarima, stomatolozima, fizioterapeutima i medicinskim sestrama odnosno medicinskim djelatnicima koji mogu koristiti akupunkturne igle u svome radu, dok su tehnike akupresure i Tui-na terapije (masaže) namijenjene svim ostalim polaznicima koji nisu zdravstvene struke. Razlika je samo u izvođenju praktičnog dijela nastave. Teorijski i praktični dio pohađaju svi polaznici.

Hrvatska veterinarska komora (HVK) je vrednovala ovo stručno usavršavanje polaznicima veterinarima sa 8 bodova.
Hrvatska liječnička komora (HLK) je vrednovala ovo stručno usavršavanje liječnicima sa 20 bodova za aktivno sudjelovanje te sa 15 bodova za pasivno sudjelovanje.

TERMINI ODRŽAVANJA
Edukacija nove grupe polaznika je počela 10. i 11. 06. 2017.g. (subota i nedjelja) sa 1. modulom. Novi polaznici se mogu priključiti ovoj grupi i od 2. modula koji će se održati 16. i 17. 09. 2017.g. Propušteno predavanje će nadoknaditi iz pisanih materijala.
Škola se odvija kroz 13 vikend predavanja (modula) i to jedan vikend mjesecno (svaki predzadnji vikend u mjesecu) uz pauzu preko ljeta (7. i 8. mjesec) te u prosincu. 
Predavanja se uvijek održavaju subotom od 17-20h i nedjeljom od 9.30-17h.
Po završetku edukacije iz humane akupunture, polaznici koji su veterinari nastavljaju edukaciju iz veterinarske ekupunkture.

CIJENA
Cijena modula je 140 EURA. Kod prijave za pohađanje škole plaća se i 300 EURA za upisninu. Cijena ispita je 150 EURA. U slučaju da se odustane od pohađanja nastave upisnina se ne vraća kao ni uplate za odslušane module, ali se zato sve uplate priznaju kod nastavljanja edukacije u nekoj od idučih grupa polaznika.

MJESTO ODRŽAVANJA: HUPED, Kosirnikova 80, Zagreb.


DODATNE INFORMACIJE I PRIJAVA SUDJELOVANJA:

Za prijavu je potrebno ispuniti online prijavnicu na linku: PRIJAVNICA ili isprintati obrazac koji se nalazi na dnu ove stranice u PDF formatu, zatim ga ispuniti sa svojim podacima te ispunjenog faxirati na broj: 01/3758-140.
U online prijavnici morate na početku odabrati "tip sudionika", odnosno da li se prijavljujete kao fizička ili kao pravna osoba. Isto tako upišete i skraceni naziv škole (ŠKOLA AKUPUNKTURE) na predviđeno mjesto. U predviđeno mijesto za cijenu i nacin placanja u prijavnici upišite 2.250,00kn što je zapravo 300 eura za upisninu. Ako je sve dobro ispunjeno u prijavnici onda će na ekranu pisati da je prijavnica poslana. Sve podatke za uplatu upisnine dobiti ćete od nas na Vašu e-mail adresu nakon što dobijemo Vašu prijavnicu. Iznose od 140 eura plaćate uoci pocetka svakog modula, a iznos od 150 eura za ispit plaća se prije samog ispita.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na e-mail: huped@huped.hr te
broj telefona prof. Slavice Kraljević: 099/6772-540, e-mail: slavica.kraljevic@gmail.com

Oni koji nemaju prethodno medicinsko obrazovanje trebaju se još prijaviti za pohađanje dodatne nastave na linku:
OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE


PREDAVAČI:

Cijenjena prof. Slavica Kraljević, Centar akupunkture i homeopatije u Zagrebu, medicinska sestra, viši fizioterapeut, defektolog, akupunkturolog i homeopat.
2006. godine završila dvogodišnju školu iz tradicionalne kineske medicine u inozemstvu, potom četverogodišnju školu i usavršavanje iz akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije. Sudjelovala na brojnim seminarima i simpozijima također iz područja akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije (TKM), koje uspješno primjenjuje u praksi.

Cijenjena dr. Alma Marukić-Čalić, dr. vet. med., Veterinarska klinika Kreszinger.
Liječnica veterinarske medicine koja je među prvima, prije više od dvadeset godina, otpočela primjenu akupunkture na životinjama. 1993. g. magistrirala je iz područja akupunkture pod nazivom: "Pračenje učinka akupunkture u pasa kretanjem perifernog serotonina u krvi", koji je ujedno i prvi znanstveno objavljeni rad iz područja akupunkture u Republici Hrvatskoj. Sudjelovala na brojnim seminarima i simpozijima iz područja veterinarske akupunkture koju uspješno primjenjuje u praksi.
   
Cijenjena gđa. Zhu Niaojin, dr. akupunkture, Akupunkturna ordinacija u Zagrebu.
1970.g. godine izučila akupunkturu u bolnici u Pekingu. 
1976.g. završila četverogodišnji studij iz akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije također u Pekingu. Od tada akupunkturu i ostale tehnike uspješno primjenjuje u praksi. Sudjelovala na brojnim seminarima i simpozijima iz akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije (TKM).

Ugledni dr.sc.prim. Mihovil Pintarić, dr.med., akupunkturolog; NADO Centar zdravlja.
Školu akupunkturu je završio prije 30 godina te ju uspješno primjenjuje u praksi. Sudjelovao na brojnim seminarima i kongresima iz područja akupunkture u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ugledni gosp. Petar Stublia, viši fizioterapeut i akupunkturolog, NADO Centar zdravlja.
Edukaciju iz akupunkturu završio je u Austriji i Švicarskoj gdje je radio dugi niz godina. Ujedno se usavršavao na poznatim klinikama te sudjelovao na brojnim seminarima i simpozijima. Akupunkturu, posebice elektroakupunkturu te magnetnu terapiju uspješno primjenjuje u praksi kao i Tui-na terapiju.


PROGRAM NASTAVE

- UVOD U AKUPUNKTURU KAO MEDICINSKU DISCIPLINU, DJELOVANJE I REZULTATI AKUPUNKTURE
- ETIOLOGIJA I PATOGENEZA BOLESTI PO TRADICIONALNOJ KINESKOJ MEDICINI (TKM)
- KONCEPTI TKM PO PRINCIPU TEORIJE PET ELEMENATA
- KONCEPT QI ENERGIJE
- PATOFIZIOLOGIJA I PATOLOGIJA ZANG-FU ORGANA
- DIJAGNOSTIKA U TKM
- AKUPUNKTURNI MERIDIJANI I AKUPUNKTURNE TOČKE
- AURIKULOTERAPIJA - UŠNA AKUPUNKTURA
- SPECIFIČNO DJELOVANJE AKUPUNKTURNIH TOČAKA, KONCEPTI TERAPIJE PO SLOJEVIMA
- PRAKTIČNI DIO
- RM - REGULACIJA MERIDIJANA, ELEKTROAKUPUNKTURA
- DIFERENCIJACIJA SINDROMA
- PREHRANA PO KINESKOJ MEDICINI
- PRAKTIČNI DIO
- STERILIZACIJA U AKUPUNKTURI
- KONCEPT TERAPIJE U AKUPUNKTURI​
- AKUPUNKTURA U - NEUROLOGIJI
                                  - FIZIKALNOJ I SPORTSKOJ MEDICINI
                                  - GINEKOLOGIJI I PORODNIŠTVU
                                  - INTERNOJ MEDICINI
                                  - PSIHIJATRIJI
                                  - DERMATOLOGIJI
- KONZULTACIJE I ISPIT
- MODULI ZA VETERINARE IZ VETERINARSKE AKUPUNKTURE


Mjesto gdje će se održavati nastava oznaceno je dole na karti.

Map