Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

BIOMETAR

BIOMETAR

UREĐAJ ZA MJERENJE BIOPOTENCIJALA

Biometar se uključuje pomicanjem poluge koja se nalazi s njegove lijeve strane prema gore. Ukoliko se Biometar ne koristi onda ga treba isključiti pomicanjem poluge prema dole kako bi baterija preko koje se napaja što dulje trajala.

Poluga (prekidač) koji se nalazi sa desne strane uređaja omogućuje mjerenje biopotencijala cijeloga tijela (poluga prema dole) te mjerenje biopotencijala pojedinih organa (poluga prema gore) koji su prema kineskoj tradicionalnoj medicini preko akupunkturnih meridijana povezani sa vrhovima prstiju (jagodicama) gdje ovisno o energetskom stanju pojedinog organa stvaraju veću ili manju bioelektričnu aktivnost – negativnu (minus pol) na prstima lijeve ruke i pozitivnu (plus pol) na prstima desne ruke. U Biometru su ugrađeni posebni elektronički sklopovi i otpornici koji mogu registrirati tu razliku potencijala.

Mjerenje biopotencijala pojedinih organa se vrši polaganjem istih prstiju lijeve i desne ruke na lijevu i desnu elektrodu (srebrnu i bakrenu pločicu na uređaju).

Pomicanje kazaljke pokazuje trenutno stanje biopotencijala pojedinog organa ovisno o tome koje prste ste stavili na elektrode. Slika na uređaju pokazuje koji organi su akupunkturnim meridijanima povezani sa kojim prstima.

Do malih odstupanja u mjerenju na različitim uređajima može doći zbog nejednake snage pritiska prstiju na elektrodama, zatim zbog razlike u veličini kože prsta koja prekriva elektrodu, zbog razlike u vlažnosti kože prstiju te zbog stalnih varijacija u biopotencijalu samog organa ovisno o njegovoj trenutnoj aktivnosti.

Mjerenje biopotencijala pojedinih organa preko prstiju se obično koristi pri prvom kontaktu sa klijentom kako bi se dobila brza analiza stanja.

Ako su otkloni kazaljke približno jednaki (neovisno o tome da li je otklon kazaljke veći ili manji) na svim prstima to znači da je organizam energetski uravnotežen i da se sa velikom vjerojatnošću može tvrditi da je i mjesto spavanja dobro što se tiče štetnih radiestezijskih zračenja.

Ukoliko pojedini organ pokazuje manji biopotencijal u odnosu na ostale organe, to je već znak da je taj dio tijela u energetskom manjku – vjerojatno zbog trajne izloženosti štetnim radiestezijskim zračenjima na mjestu zračenja.

Može se desiti i situacija da čak dva, tri pa i četiri organa pokazuju značajno manji biopotencijal u odnosu na peti organ što je pokazatelj da je skoro cijelo tijelo (izuzev organa sa većim potencijalom) ugroženo štetnim zračenjima ili se pak radi o bolestima koje neovisno o zračenjima imaju neki drugi uzrok.

Mjerenje biopotencijala cijeloga tijela preko elektroda koje se žicom spajaju na otvore uređaja s donje strane uređaja koristi se za brzo ispitivanje djelotvornosti različitih terapijskih metoda ili proizvoda. Elektrode se primaju cijelim rukama i otklon kazaljke pokazuje trenutno stanje biopotencijala cijeloga organizma.

Dovoljno je desetak minuta neke iscjeliteljske terapije ili pak korištenja kristalnog podloška da bi se nakon ponovnog testiranja ukupnog biopotencijala organizma uočila razlika u otklonu kazaljke.

Otklon kazaljke može tada pokazivati povećanje biopotencijala (obično kod mlađih i zdravijih osoba) ili trenutno smanjenje biopotencijala (kod bolesnijih i starijih osoba) što je posljedica reakcije organizma i zapravo je dobar znak koji pokazuje da je počela unutarnja „borba“ sa bolešću.

Takve reakcije gdje se na početku terapije stanje naizgled pogorša da bi se postepeno poboljšavalo sve do potpunog ili maksimalno mogućeg iscjeljenja poznato je i u različitim iscjeliteljsko terapeutskim metodama kao što su homeopatija ili pak duhovno iscjeljivanje, a događa se i pod utjecajem kristalnog podloška.

Kada se mjeri biopotencijal pojedinih organa vanjske elektrode moraju biti izvađene i desna poluga na uređaju pomaknuta prema dole.

Kada se baterija koja napaja uređaj istroši, uređaj je potrebno vratiti nama kako bi zamijenili bateriju. Svako otvaranje uređaja od strane osoba koje nisu za to stručno osposobljene može dovesti do toga da uređaj postane neispravan.

U slučaju dodatnih pitanja stojimo na raspolaganju.


Narudžbu proizvoda možete izvršiti i slanjem upita sa vašim kontakt podacima na e-mail: huped@huped.hr nakon čega dobivate podatke za uplatu iznosa. Po primitku potvrde o uplati, uređaj šaljemo na vašu adresu ili dogovaramo termin u kojemu preuzimate uređaj kod nas.