Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite/koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

2. HRVATSKI KONGRES O SURADNJI KLASIČNE I NEKONVENCIONALNE MEDICINE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, 26. i 27. 05. 2001.g.