Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

7. HRVATSKI KONGRES O SURADNJI KLASIČNE I NEKONVENCIONALNE MEDICINE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, Filozofski fakultet Zagreb / 07. i 08. lipnja 2008.g.

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu

7. kongres na Filozofskom fakultetu