Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

AKADEMIJA IRIDOLOGIJE

AKADEMIJA IRIDOLOGIJE

Najavljujemo prvu AKADEMIJU IRIDOLOGIJE na našem području.

Jedno od predavanja na 15. međunarodnom kongresu: ZNANSTVENI DOKAZI U NEKONVENCIONALNOJ MEDICINI (30.11. - 03.12.2023.g.) na digitalnoj platformi www.expodip.hr bilo je i o iridologiji. Pogledajte snimku uvodnog predavanja gdje ćete se upoznati sa principima učenja u Akademiji Iridologije koja obuhvaća Comprehensive (sveobuhvatnu) Iridologiju i Iridologiju ponašanja. Objašnjen je nastavni sadržaj 1. stupnja te način na koji se odvijaju predavanja. Snimka predavanja...

Primamo prijave za novu grupu polaznika koja će početi sa prvim predavanjem 26.04.2024.g. u 18.00h. Prijavnica i svi detalji nalaze se u nastavku najave...Što je Iridologija?

Iridologija je znanost o šarenici oka koja proučava njezinu boju, lezije, pigmente i ostale oznake kako bi ustanovila povezanost trenutnih tegoba s predispozicijama koje smo naslijedili od roditelja i predaka, te nas uputila u životni stil i prehranu radi poboljšanja općeg stanja tijela.

Dobivena analiza omogućuje lakše određivanje smjera terapije koju koriste terapeuti, olakšava terapeutima da znaju koja pitanja postavljati klijentima, te s određenim oznakama u oku mogu pratiti stanja, te poboljšanja u tijelu.


Tko su Iridolozi?

Idiolozi su kvalificirane i educirane osobe na području Iridologije i Sklerologije, koji se bave proučavanjem i tumačenjem oznaka "nađenih" u šarenici i bjeloočnici oka. Šarenica nam govori o genetskoj predispoziciji slabosti određenih organa ili sustava, dok nam bjeloočnica govori o trenutnom stanju u tijelu.

U našoj akademiji ćete kroz 1. stupanj iridologije biti osposobljeni za rad s klijentima uz postavljanje analize kroz 6 tjedana edukacije.


Kome se preporučuje Iridologija kao komplementarna analitička metoda?

Svi terapeuti ili iscjelitelji mogu koristiti iridologiju kao analizu koja će ih usmjeriti na organe ili sustav organa, žlijezda ili tkiva na koje bi trebalo obratiti pozornost, te upućuje na genetske predispozicije klijenata, kako loše, tako i dobre. Vidi primjer u Kanadi u homeopatiji...

Iridologija pomaže svim terapeutima uključujući psihologe, psihijatre ili bilo koju disciplinu kada nam pomaže u prepoznavanju tipova ljudi kroz polarnosti osobnosti i njihove modifikatore te koji su socijalni tipovi na temelju oznaka šarenice.

Iridologiju se preporučuje kiropraktičarima, osteopatima i refleksoterapetima, budući da je zjenica odraz pritiska na cerebrospinalnu tekućinu, prisustvo elipsi ili poravnanja upućuje na rane tegobe u tijelu reflektirajući se na određeni dio kralježnice. Vidi primjer u SAD u kiropraktici...   Vidi primjere u Njemačkoj u osteopatiji i kiropraktici...


UVJETI: Svi polaznici moraju imati ili medicinsku školu (srednju, višu ili fakultetsko obrazovanje) ili završenu anatomiju i fiziologiju, te patologiju i bolesti ili završene OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE u APED-u.

1. stupanj je ukupnog trajanja 6 tjedana 2 puta tjedno po 2 sata preko Zoom-a (utorkom i četvrtkom od 17 do 19 sati), te je jedan vikend edukacija u živo (subota i nedjelja) od 10-14 sati. Na kraju svakog predavanja bit će mini online ispiti (koji se ne ocjenjuju), već upućuju u usvojenost znanja te njegovo razumijevanje. Završni ispit se sastoji od online ispita, te evaluacija jednog seta očiju sa uzimanjem anamneze kroz upitnik.


Cijena 1. stupnja je 500 EUR.

Predavač
Ivana Šimunec-Gedalja
Nutritivni terapeut Dip. i CCI Iridolog
www.iridologija.huped.hr

Predavanja se mogu održavati i na engleskom jeziku (pošaljite upit). Za više informacija obratite se na mail: info@ifka.hr ili nazovite: 099/6664777

Podatke za plaćanje dobivate na elektronsku poštu nakon što ispunite prijavnicu (kliknite na sliku ispod).

Predavanja se održavaju online putem Zoom aplikacije, a predavanje u živo u APED-u, Kosirnikova 80, Zagreb.

Ako Vam je potrebna konzultacija oko samog predavanja, da utvrdite da li je Iridologija za Vas ili imate pitanja oko edukacije možete rezervirati termin sa predavačem na mail (info@ifka.hr).
AKADEMIJA IRIDOLOGIJE - 1. STUPANJ

PROGRAM EDUKACIJE

Raspored po tjednima:

Tjedan 1

25.04.2024.g. četvrtak 18:00-20:00

Tema - Uvod u Iridologiju

 • Što ćemo učiti
 • Uvod u Iridologiju
 • Što je Iridologija?
 • Kako upotrebljavamo Iridologiju
 • Upotreba riječi u analizi šarenice oka
 • IIPA (International Iridology Praticioner Association)

Tjedan 2

iduči utorak 18:00 – 20:00

Tema - Povijest Iridologije i Iridološke karte

 • Daleka povijest i počeci Iridologije
 • Iridologija u Europi
 • Iridologija u Americi
 • Smjerovi i vrste Iridologije

četvrtak 18:00 – 20:00

Tema - Pozicija šarenice oka

 • Pozicija šarenice oka
 • Prepoznavanje lijevog i desnog oka temeljem zjenice i šarenice
 • Frontalna, Vetralna, Lateralna i Medijalna pozicija oka
 • Vježba

Tjedan 3

utorak 18:00 -20:00

Tema - Zone šarenice oka

 • 3 Zone šarenice
 • 7 zona po mapi šarenice
 • Mapa šarenice
 • Terminologija pozicije oznaka šarenice
 • Vježba

četvrtak 18:00 – 20:00

Tema - Konstitucija šarenice oka

 • Određivanje konstitucije šarenice
 • Gustoća šarenice
 • Nijanse i boje vlakana šarenice
 • Vježba

Tjedan 4

četvrtak 18:00 – 20:00

Tema - Konstitucijski tipovi šarenice

 • Konstitucijski tipovi šarenice
 • Limfatični
 • Mješoviti žučni
 • Hematogeni
 • Vježba

Tjedan 5

četvrtak

Tema - Pigmenti

 • Pigmenti
 • Žuti pigment
 • Smeđi pigment
 • Narančasti pigment
 • Fluorescentno narančasti pigment
 • Crni pigment
 • Topolabilni i topostabilni pigmenti
 • Vježba

Tjedan 6

utorak 18:00 – 20:00

Tema - Lakune, praznine ili lezije

 • Lakune – praznine ili lezije
 • Saće
 • Stepenice
 • Torpedo ili cigareta
 • Kljun ravni ili zakrivljeni
 • Kripte ovratnika (collarette)
 • Tulipan
 • Cipela
 • Šparoga
 • Meduza
 • Neuronalna mreža
 • Topolabilne i topostabilne praznine – lakune
 • Vježba

četvrtak 18:00 – 20:00

Tema - Zjenica i elipse

 • Zjenica
 • Povezanost zjenice sa kralježnicom
 • Elipse
 • Vježba

Tjedan 7

utorak 18:00 – 20:00

Tema – Iridologija ponašanja

 • Što možemo saznati proučavanjem Iridologija ponašanja ili Bihevioralnom Iridologijom
 • Dvije polarnosti osobnosti
 • Sekundarni modifikatori osobnosti
 • Dominacija mozga lijeve ili desne polutke
 • Vježba

PRAKTIČNI DIO - U ŽIVO

subota 10:00 – 13:00

Tema – Analiza šarenice

 • Kako se izvodi analiza šarenice
 • „Slijepa analiza“ bez prethodnih informacija o klijentu
 • Uzimanje anamneze kroz upitnike
 • Formular za svakog klijenta

subota 14:00 – 17:00

Tema – Slikanje šarenice

 • Slikanje šarenice oka mobitelom ili fotoaparatom
 • Prilagodba kuta svjetla
 • Spremanje fotografije po datotekama sa imenom prezimenom i datumom

nedjelja 10:00 – 13:00

Tema - Sigurnost pohrane podataka i dokumenata

 • Privola i ostala dopuštenja
 • GDPR
 • Korištenje slika i dopuštenje
 • Čuvanje podataka

nedjelja 14:00 – 17:00 (ako je potrebno do 18:00)

Tema - Analiza šarenice na 2 klijenta


Tjedan 7 - ONLINE

utorak 18:00 -20:00

Tema - Učenje i priprema za ispit


Tjedan 8:

Tema - Samostalna evaluacija šarenice 1 para očiju sa 80% točnošću kao 1. dio ispita


Tjedan 9:

Tema - Ispit putem aplikacije - teoretski dio 2. dio ispita


Nakon završenog i položenog 1. stupnja, možete pristupiti edukaciji Iridologija - 2. stupanj.
 AKADEMIJA IRIDOLOGIJE - 2. STUPANJ

2. Stupanj Akademije Iridologije obuhvaća puno novih termina i oznaka u šarenici oka. Također se sastoji od više vježbi i primjera kroz stvarne slučajeve i tegobe koje prate oznake u šarenici. S novim poznavanjem oznaka i pojmova prethodno usvojeno znanje se nadograđuje s čime analiza šarenice postaje kompleksnija i detaljnija.

PROGRAM PREDAVANJA PO DANIMA

1. DAN - Anatomija i fiziologija oka u odnosu na Iridologiju (2 sata)

2. DAN - Znakovi šarenice oka – DEFINICIJE (2 sata)

3. DAN - Terminologija – prije i sada (2 sata)

4. DAN - Načini na koje se oči mijenjaju (2 sata)

5. DAN - Vježba – Kako se oči mijenjaju (2 sata)

6. DAN - Zdravstvena jednadžba dr. Billa Caradonne (1 sat)

7. DAN - Konstitucionalni podtipovi prema boji – genetska i prehrambena razmatranja (2 sata) 

8. DAN - Vježba - Konstitucijski tipovi po boji (2 sata)

9. DAN - Lipemična dijateza – znak rožnice, a ne znak šarenice (2 sata)

10. DAN - Tonus zjenice – hippus poravnanja (2 sata) 

11. DAN - Vježba – Tonus zjenice (2 sata)

12. DAN - Kontrakcijske brazde (2 sata)

13. DAN - Vježba – Kontrakcijske brazde (2 sata)

14. DAN - Collarette znakovi (2 sata)

15. DAN - Vježba – Collarette znakovi (2 sata)

16. DAN - Znakovi u Bjeloočnici (2 sata)

17. DAN - Vježba – Znakovi u Bjeloočnici (2 sata)

18. DAN - Bihevioralna Iridologija II dio (2 sata)

19. DAN - Vježba Bihevioralna Iridologija II dio (2 sata)

20. – 25. DAN - 5 procjena šarenice oka u grupi kroz proširen formular (svaka po 1:30 – 2 sata ukupno 7:30 – 10 sati )

26. DAN - Ispit na 2 šarenice oka

27. DAN - Pismeni dio ispita


Cca 40 - 50 sati teorije i vježbi ovisno o veličini grupe i dodatnim pitanjima. Točni termini se dogovaraju sa polaznicima po završetku 1. stupnja.

CIJENA 2. stupnja: 750,00 eura