Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

AKADEMIJA TKM - TRADICIONALNE KINESKE MEDICINE

AKADEMIJA TKM - TRADICIONALNE KINESKE MEDICINE

HUPED-ova škola tradicionalnih metoda kineske medicine (TKM) školuje polaznike za klasičnu akupunkturu zatim za elektroakupunkturu, akupresuru, tui-na terapiju, ušnu akupunkturu i druge metode. To su metode koje imaju istu teorijsku osnovu i baziraju se na akupunkturnim meridijanima i točkama koje se mogu tretirati akupunkturnim iglama, uređajem za elektroakupunkturu, zatim rukama i prstima terapeuta ali i drugim postupcima.

Škola je namjenjena svima, prvenstveno liječnicima, veterinarima, stomatolozima, fizioterapeutima i medicinskim sestrama odnosno medicinskim djelatnicima koji mogu koristiti akupunkturne igle u svome radu, dok su tehnike akupresure i Tui-na terapije (masaže) namijenjene svim ostalim polaznicima koji nisu zdravstvene struke.
Oni polaznici koji nisu zdravstveni djelatnici ali završe našu edukaciju iz Osnova predkliničke i kliničke medicine moći će također u svome radu koristiti sve metode tradicionalne kineske medicine.

Hrvatska veterinarska komora (HVK) je vrednovala ovo stručno usavršavanje polaznicima veterinarima sa 8 bodova.
Hrvatska liječnička komora (HLK) je vrednovala ovo stručno usavršavanje liječnicima sa 20 bodova za aktivno sudjelovanje te sa 15 bodova za pasivno sudjelovanje.

TERMINI ODRŽAVANJA
Nova grupa počinje sa nastavom u dvorani 30.09. i 01.10. 2023.g.  Nastava se održava u dvorani i ONLINE istovremeno te se sva propuštena predavanja mogu pogledati naknadno preko video snimki.
Škola se odvija kroz 14 vikend predavanja (modula) i to jedan vikend mjesecno (svaki zadnji vikend u mjesecu) uz pauzu preko ljeta (7. i 8. mjesec) te u prosincu. 
Predavanja se uvijek održavaju subotom od 17.00-20.00h i nedjeljom od 10.00-16.00h.

Veterinari nakon odslušana prva dva modula opće akupunkture imaju posebnu edukaciju iz veterinarske ekupunkture koja se održava u posebnim terminima o čemu više na linku:
AKADEMIJA VETERINARSKE AKUPUNKTURE


JAVNI MEDIJI O NAŠIM EDUKACIJAMA

Naše edukacije preporuča i najčitaniji tjedni list NACIONAL u broju od 31.01.2023.g. gdje je objavljen članak o stanju alternativne medicine u Hrvatskoj na čak 6 stranica. Na kraju članka piše:
"Na Internet stranici www.huped.hr javno je objavljen registar kvalificiranih iscjelitelja i terapeuta, ne samo iz Hrvatske već i iz susjednih zemalja, a na adresi www.aped.hr nalazi se popis edukacija iz alternativne medicine koje zadovoljavaju sve potrebne stručne kriterije za siguran i samostalan rad iscjelitelja i terapeuta."

Najčitaniji dnevni list "24sata", 14.07.2022. objavljuje:
"BUDITE OPREZNI KOD IZBORA KIROPRAKTIČARA! Ako želite provjeriti stručne kvalifikacije osobe koja se predstavlja kao kiropraktičar, najjednostavnije je da kontaktirate našu organizaciju. Ljudi su to i do sada često činili, ne samo da provjere stručnost raznih iscjelitelja, nego i da provjere razne usluge i proizvode koji se prodaju po prezentacijama, a na koje ih se poziva. HUPED možete kontaktirati na e-mail: info@huped.hr, a na stranici www.huped.hr može se pronaći i registar licenciranih iscjelitelja."

Brojni drugi javni mediji pa i informativne TV emisije (RTL, NovaTV, HTV...) objavljuju slične informacije te pozivaju gledatelje i čitatelje da kvalificiranog i licenciranog iscjelitelja i terapeuta potraže u našoj krovnoj strukovnoj organizaciji. Neke od tih TV emisija dostupne su na HUPED TV: www.youtube.com/@HUPEDTVMJESTO ODRŽAVANJA AKADEMIJE TKM: HUPED, Kosirnikova 80, Zagreb.


PROGRAM NASTAVE (subota i nedjelja):

1. MODUL (30.09. i 01.10. 2023.)

 • AKUPUNKTURA KAO MEDICINSKA DISCIPLINA
 • DJELOVANJE I REZULTATI AKUPUNKTURE
 • ETIOLOGIJA I PATOGENEZA BOLESTI PO TRADICIONALNOJ KINESKOJ MEDICINI (TKM)
 • KONCEPTI TKM PO PRINCIPU PET ELEMENATA
 • KONCEPT QI ENERGIJE
 • PATOFIZIOLOGIJA I PATOLOGIJA ZANG-FU ORGANA
 • DIJAGNOSTIKA U TKM

2. MODUL (28. i 29. 10. 2023.)

 • AKUPUNKTURNI MERIDIJANI I AKUPUNKTURNE TOČKE

3. MODUL (25. i 26. 11. 2023.)

 • PREHRANA PO KINESKOJ MEDICINI

4. MODUL (27. i 28. 01. 2024.)

 • STERILIZACIJA U AKUPUNKTURI
 • primjeri iz prakse

5. MODUL (24. i 25. 02. 2024.)

 • DIFERENCIJACIJA SINDROMA

6. MODUL (30. i 31. 03. 2024.)

 • TUINA TERAPIJA - 1
 • praktični rad

7. MODUL (27. i 28. 04. 2024.)

 • TUINA TERAPIJA - 2
 • praktični rad

8. MODUL (25. i 26. 05. 2024.)

 • RM - REGULACIJA MERIDIJANA
 • ELEKTROAKUPUNKTURA - 1
 • praktični rad

9. MODUL (29. i 30. 06. 2024.)

 • RM - REGULACIJA MERIDIJANA
 • ELEKTROAKUPUNKTURA - 2
 • praktični rad

10. MODUL (28. i 29. 09. 2024.)

 • SPECIFIČNO DJELOVANJE AKUPUNKTURNIH TOČAKA
 • KONCEPTI TERAPIJE PO SLOJEVIMA

11. MODUL (26. i 27. 10. 2024.)

 • UŠNA AKUPUNKTURA - AURIKULOTERAPIJA
 • praktični rad

12. MODUL (23. i 24. 11. 2024.)

 • KONCEPT TERAPIJE U AKUPUNKTURI
 • praktični rad

13. MODUL (25. i 26. 01. 2025.)

 • PRIMJENA AKUPUNKTURE U NEUROLOGIJI, FIZIKALNOJ I SPORTSKOJ MEDICINI, GINEKOLOGIJI I PORODNIŠTVU, INTERNOJ MEDICINI, PSIHIJATRIJI, DERMATOLOGIJI
 • praktični rad na klijentima

14. MODUL (22. 02. 2025.)

 • ISPIT I DODJELA DIPLOMA

CIJENA i UPLATE

Cijena modula je 145 EURA. Kod prijave za pohađanje škole plaća se i 310 EURA  za upisninu. Cijena ispita je 175 EURA. U slučaju da se odustane od pohađanja nastave upisnina se ne vraća kao ni uplate za odslušane module ili unapred plaćene module, ali se zato sve uplate priznaju kod nastavljanja edukacije u nekoj od idučih grupa polaznika.

Uplata upisnine i rata za module se vrši prema ovim podacima:
IBAN: HR2324840081135040876
PRIMATELJ UPLATE: IPED, Kosirnikova 80, 10000 Zagreb
IZNOS: 310,00 eura - upisnina
             145,00 eura - za svaki modul
SVRHA UPLATE:  AKADEMIJA TKM - upisnina ili modul
Potvrdu o uplati poslati na mail: huped@huped.hrZa više informacija slobodno nas kontaktirajte na e-mail: info@huped.hr te 099/4900909.


Oni koji nemaju prethodno medicinsko obrazovanje trebaju se još prijaviti za pohađanje dodatne nastave na linku:
OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE


PREDAVAČI:

Cijenjena prof. Slavica Kraljević, Centar akupunkture i homeopatije u Zagrebu, medicinska sestra, viši fizioterapeut, defektolog, akupunkturolog i homeopat.
2006. godine završila dvogodišnju školu iz tradicionalne kineske medicine u inozemstvu, potom četverogodišnju školu i usavršavanje iz akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije. Sudjelovala na brojnim seminarima i simpozijima također iz područja akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije (TKM), koje uspješno primjenjuje u praksi.

Cijenjena dr. Alma Marukić-Čalić, dr. vet. med., Veterinarska klinika Kreszinger.
Liječnica veterinarske medicine koja je među prvima, prije više od dvadeset godina, otpočela primjenu akupunkture na životinjama. 1993. g. magistrirala je iz područja akupunkture pod nazivom: "Pračenje učinka akupunkture u pasa kretanjem perifernog serotonina u krvi", koji je ujedno i prvi znanstveno objavljeni rad iz područja akupunkture u Republici Hrvatskoj. Sudjelovala na brojnim seminarima i simpozijima iz područja veterinarske akupunkture koju uspješno primjenjuje u praksi.

Cijenjena gđa. Zhu Niaojin, dr. akupunkture, Akupunkturna ordinacija u Zagrebu.
1970.g. godine izučila akupunkturu u bolnici u Pekingu.
1976.g. završila četverogodišnji studij iz akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije također u Pekingu. Od tada akupunkturu i ostale tehnike uspješno primjenjuje u praksi. Sudjelovala na brojnim seminarima i simpozijima iz akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije (TKM).

Ugledni dr.sc.prim. Mihovil Pintarić, dr.med., akupunkturolog; NADO Centar zdravlja.
Školu akupunkturu je završio prije 30 godina te ju uspješno primjenjuje u praksi. Sudjelovao na brojnim seminarima i kongresima iz područja akupunkture u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ugledni gosp. Petar Stublia, viši fizioterapeut i akupunkturolog, NADO Centar zdravlja.
Edukaciju iz akupunkturu završio je u Austriji i Švicarskoj gdje je radio dugi niz godina. Ujedno se usavršavao na poznatim klinikama te sudjelovao na brojnim seminarima i simpozijima. Akupunkturu, posebice elektroakupunkturu te magnetnu terapiju uspješno primjenjuje u praksi kao i Tui-na terapiju.


 

ADRESA JE OZNAČENA NA KARTI