Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

AKADEMIJA TKM - TRADICIONALNE KINESKE MEDICINE

AKADEMIJA TKM - TRADICIONALNE KINESKE MEDICINE

HUPED-ova škola tradicionalnih metoda kineske medicine (TKM) školuje polaznike za klasičnu akupunkturu zatim za elektroakupunkturu, akupresuru, tui-na terapiju, ušnu akupunkturu i druge metode. To su metode koje imaju istu teorijsku osnovu i baziraju se na akupunkturnim meridijanima i točkama koje se mogu tretirati akupunkturnim iglama, uređajem za elektroakupunkturu, zatim rukama i prstima terapeuta ali i drugim postupcima.

Škola je namjenjena svima, prvenstveno liječnicima, veterinarima, stomatolozima, fizioterapeutima i medicinskim sestrama odnosno medicinskim djelatnicima koji mogu koristiti akupunkturne igle u svome radu, dok su tehnike akupresure i Tui-na terapije (masaže) namijenjene svim ostalim polaznicima koji nisu zdravstvene struke.
Oni polaznici koji nisu zdravstveni djelatnici ali završe našu edukaciju iz Osnova predkliničke i kliničke medicine moći će također u svome radu koristiti sve metode tradicionalne kineske medicine.

Hrvatska veterinarska komora (HVK) je vrednovala ovo stručno usavršavanje polaznicima veterinarima sa 8 bodova.
Hrvatska liječnička komora (HLK) je vrednovala ovo stručno usavršavanje liječnicima sa 20 bodova za aktivno sudjelovanje te sa 15 bodova za pasivno sudjelovanje.

TERMINI ODRŽAVANJA
Nova grupa počinje sa nastavom 25. i 26. 02. 2023.g.  Nastava se održava u dvorani i ONLINE istovremeno te se sva propuštena predavanja mogu pogledati naknadno preko video snimki.
Škola se odvija kroz 14 vikend predavanja (modula) i to jedan vikend mjesecno (svaki zadnji vikend u mjesecu) uz pauzu preko ljeta (7. i 8. mjesec) te u prosincu. 
Predavanja se uvijek održavaju subotom od 17.00-20.00h i nedjeljom od 9.30-16.00h.

Veterinari nakon odslušana prva dva modula opće akupunkture imaju posebnu edukaciju iz veterinarske ekupunkture koja se održava u posebnim terminima o čemu više na linku:
AKADEMIJA VETERINARSKE AKUPUNKTURE


MJESTO ODRŽAVANJA: HUPED, Kosirnikova 80, Zagreb.


PROGRAM NASTAVE (subota i nedjelja):

1. MODUL (25. i 26. 02. 2023.)

 • AKUPUNKTURA KAO MEDICINSKA DISCIPLINA
 • DJELOVANJE I REZULTATI AKUPUNKTURE
 • ETIOLOGIJA I PATOGENEZA BOLESTI PO TRADICIONALNOJ KINESKOJ MEDICINI (TKM)
 • KONCEPTI TKM PO PRINCIPU PET ELEMENATA
 • KONCEPT QI ENERGIJE
 • PATOFIZIOLOGIJA I PATOLOGIJA ZANG-FU ORGANA
 • DIJAGNOSTIKA U TKM

2. MODUL (25. i 26. 03. 2023.)

 • AKUPUNKTURNI MERIDIJANI I AKUPUNKTURNE TOČKE

3. MODUL (29. i 30. 04. 2023.)

 • PREHRANA PO KINESKOJ MEDICINI

4. MODUL (27. i 28. 05. 2023.)

 • STERILIZACIJA U AKUPUNKTURI
 • primjeri iz prakse

5. MODUL (24. i 25. 06. 2023.)

 • DIFERENCIJACIJA SINDROMA

6. MODUL (23. i 24. 09. 2023.)

 • TUINA TERAPIJA - 1
 • praktični rad

7. MODUL (28. i 29. 10. 2023.)

 • TUINA TERAPIJA - 2
 • praktični rad

8. MODUL (25. i 26. 11. 2023.)

 • RM - REGULACIJA MERIDIJANA
 • ELEKTROAKUPUNKTURA - 1
 • praktični rad

9. MODUL (27. i 28. 01. 2024.)

 • RM - REGULACIJA MERIDIJANA
 • ELEKTROAKUPUNKTURA - 2
 • praktični rad

10. MODUL (24. i 25. 02. 2024.)

 • SPECIFIČNO DJELOVANJE AKUPUNKTURNIH TOČAKA
 • KONCEPTI TERAPIJE PO SLOJEVIMA

11. MODUL (30. i 31. 03. 2024.)

 • UŠNA AKUPUNKTURA - AURIKULOTERAPIJA
 • praktični rad

12. MODUL (27. i 28. 04. 2024.)

 • KONCEPT TERAPIJE U AKUPUNKTURI
 • praktični rad

13. MODUL (25. i 26. 05. 2024.)

 • PRIMJENA AKUPUNKTURE U NEUROLOGIJI, FIZIKALNOJ I SPORTSKOJ MEDICINI, GINEKOLOGIJI I PORODNIŠTVU, INTERNOJ MEDICINI, PSIHIJATRIJI, DERMATOLOGIJI
 • praktični rad na klijentima

14. MODUL (29. 06. 2024.)

 • ISPIT I DODJELA DIPLOMA

CIJENA i UPLATE

Cijena modula je 145 EURA (1.092,50 kn). Kod prijave za pohađanje škole plaća se i 310 EURA (2.335,70 kn) za upisninu. Cijena ispita je 155 EURA (1.167,85 kn). U slučaju da se odustane od pohađanja nastave upisnina se ne vraća kao ni uplate za odslušane module ili unapred plaćene module, ali se zato sve uplate priznaju kod nastavljanja edukacije u nekoj od idučih grupa polaznika.

Uplata upisnine i rata za module se vrši prema ovim podacima:
IBAN: HR2324840081135040876
SWIFT: RZBHHR2X (za inozemne uplate)
PDVID: HR36497698761 (za inozemne uplate)
PRIMATELJ UPLATE: IPED, Kosirnikova 80, 10000 Zagreb
IZNOS: 2.335,70 kn (310,00 eura) - upisnina
             1.092,50 kn (145,00 eura) - za svaki modul
SVRHA UPLATE:  AKADEMIJA TKM - upisnina ili modul
Potvrdu o uplati poslati na mail: huped@huped.hrZa više informacija slobodno nas kontaktirajte na e-mail: info@huped.hr te 099/4900909.


Oni koji nemaju prethodno medicinsko obrazovanje trebaju se još prijaviti za pohađanje dodatne nastave na linku:
OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE


PREDAVAČI:

Cijenjena prof. Slavica Kraljević, Centar akupunkture i homeopatije u Zagrebu, medicinska sestra, viši fizioterapeut, defektolog, akupunkturolog i homeopat.
2006. godine završila dvogodišnju školu iz tradicionalne kineske medicine u inozemstvu, potom četverogodišnju školu i usavršavanje iz akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije. Sudjelovala na brojnim seminarima i simpozijima također iz područja akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije (TKM), koje uspješno primjenjuje u praksi.

Cijenjena dr. Alma Marukić-Čalić, dr. vet. med., Veterinarska klinika Kreszinger.
Liječnica veterinarske medicine koja je među prvima, prije više od dvadeset godina, otpočela primjenu akupunkture na životinjama. 1993. g. magistrirala je iz područja akupunkture pod nazivom: "Pračenje učinka akupunkture u pasa kretanjem perifernog serotonina u krvi", koji je ujedno i prvi znanstveno objavljeni rad iz područja akupunkture u Republici Hrvatskoj. Sudjelovala na brojnim seminarima i simpozijima iz područja veterinarske akupunkture koju uspješno primjenjuje u praksi.

Cijenjena gđa. Zhu Niaojin, dr. akupunkture, Akupunkturna ordinacija u Zagrebu.
1970.g. godine izučila akupunkturu u bolnici u Pekingu.
1976.g. završila četverogodišnji studij iz akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije također u Pekingu. Od tada akupunkturu i ostale tehnike uspješno primjenjuje u praksi. Sudjelovala na brojnim seminarima i simpozijima iz akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije (TKM).

Ugledni dr.sc.prim. Mihovil Pintarić, dr.med., akupunkturolog; NADO Centar zdravlja.
Školu akupunkturu je završio prije 30 godina te ju uspješno primjenjuje u praksi. Sudjelovao na brojnim seminarima i kongresima iz područja akupunkture u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ugledni gosp. Petar Stublia, viši fizioterapeut i akupunkturolog, NADO Centar zdravlja.
Edukaciju iz akupunkturu završio je u Austriji i Švicarskoj gdje je radio dugi niz godina. Ujedno se usavršavao na poznatim klinikama te sudjelovao na brojnim seminarima i simpozijima. Akupunkturu, posebice elektroakupunkturu te magnetnu terapiju uspješno primjenjuje u praksi kao i Tui-na terapiju.


 

ADRESA JE OZNAČENA NA KARTI