Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

AKADEMIJA TKM - TRADICIONALNE KINESKE MEDICINE

AKADEMIJA TKM - TRADICIONALNE KINESKE MEDICINE

Prijavite se za jedinu cjelovitu edukaciju iz TKM-a u EU koja obuhvaća sve dijelove kineske medicine, a ne samo klasičnu akupunkturu. Za razliku od raznih kratkih TKM seminara nakon kojih samo shvatite da ne znate ništa i bojite se primiti iglu u ruke, ovdje ulazite duboko u sustav TKM-a i upoznajete se brojnim metodama kineske medicine.
Edukacija je prilagođena za sve, a ne samo za zdravstvene radnike uz napomenu da oni koji nemaju medicinsko predznanje moraju završiti još i OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE kod nas u HUPED-u kako bi mogli poslije koristiti akupunkturne igle u svome radu.
HUPED-ova škola tradicionalnih metoda kineske medicine (TKM) školuje polaznike za klasičnu akupunkturu zatim za elektroakupunkturu, akupresuru, tui-na terapiju, ušnu akupunkturu i druge metode. To su metode koje imaju istu teorijsku osnovu i baziraju se na akupunkturnim meridijanima i točkama koje se mogu tretirati akupunkturnim iglama, uređajem za elektroakupunkturu, zatim rukama i prstima terapeuta ali i drugim postupcima.


Hrvatska veterinarska komora (HVK) je vrednovala ovo stručno usavršavanje polaznicima veterinarima sa 8 bodova.

Hrvatska liječnička komora (HLK) je vrednovala ovo stručno usavršavanje liječnicima sa 20 bodova za aktivno sudjelovanje te sa 15 bodova za pasivno sudjelovanje.


TERMINI ODRŽAVANJA
Nova grupa počela je sa nastavom u dvorani 27. i 28. 04. 2024.g.  Nastava se održava u dvorani i ONLINE istovremeno te se sva propuštena predavanja mogu pogledati naknadno preko video snimki.
Škola se odvija kroz 14 vikend predavanja (modula) i to jedan vikend mjesecno (svaki zadnji vikend u mjesecu) uz pauzu preko ljeta (7. i 8. mjesec) te u prosincu. 
Predavanja se uvijek održavaju subotom od 17.00-19.30.00h i nedjeljom od 10.00-15.00h. Moguća su odstupanja od satnice ovisno o temi koja je na dnevnom redu.

Veterinari nakon odslušana prva dva modula opće akupunkture imaju posebnu edukaciju iz veterinarske ekupunkture koja se održava u posebnim terminima o čemu više na linku:
AKADEMIJA VETERINARSKE AKUPUNKTURE


JAVNI MEDIJI O NAŠIM EDUKACIJAMA

Naše edukacije preporuča i najčitaniji tjedni list NACIONAL u broju od 31.01.2023.g. gdje je objavljen članak o stanju alternativne medicine u Hrvatskoj na čak 6 stranica. Na kraju članka piše:
"Na Internet stranici www.huped.hr javno je objavljen registar kvalificiranih iscjelitelja i terapeuta, ne samo iz Hrvatske već i iz susjednih zemalja, a na adresi www.aped.hr nalazi se popis edukacija iz alternativne medicine koje zadovoljavaju sve potrebne stručne kriterije za siguran i samostalan rad iscjelitelja i terapeuta."

Najčitaniji dnevni list "24sata", 14.07.2022. objavljuje:
"BUDITE OPREZNI KOD IZBORA KIROPRAKTIČARA! Ako želite provjeriti stručne kvalifikacije osobe koja se predstavlja kao kiropraktičar, najjednostavnije je da kontaktirate našu organizaciju. Ljudi su to i do sada često činili, ne samo da provjere stručnost raznih iscjelitelja, nego i da provjere razne usluge i proizvode koji se prodaju po prezentacijama, a na koje ih se poziva. HUPED možete kontaktirati na e-mail: info@huped.hr, a na stranici www.huped.hr može se pronaći i registar licenciranih iscjelitelja."

Brojni drugi javni mediji pa i informativne TV emisije (RTL, NovaTV, HTV...) objavljuju slične informacije te pozivaju gledatelje i čitatelje da kvalificiranog i licenciranog iscjelitelja i terapeuta potraže u našoj krovnoj strukovnoj organizaciji. Neke od tih TV emisija dostupne su na HUPED TV: www.youtube.com/@HUPEDTVMJESTO ODRŽAVANJA AKADEMIJE TKM: HUPED, Kosirnikova 80, Zagreb.


PROGRAM NASTAVE (subota i nedjelja):

1. MODUL (27. i 28. 04. 2024.)

 • AKUPUNKTURA KAO MEDICINSKA DISCIPLINA
 • DJELOVANJE I REZULTATI AKUPUNKTURE
 • ETIOLOGIJA I PATOGENEZA BOLESTI PO TRADICIONALNOJ KINESKOJ MEDICINI (TKM)
 • KONCEPTI TKM PO PRINCIPU PET ELEMENATA
 • KONCEPT QI ENERGIJE
 • PATOFIZIOLOGIJA I PATOLOGIJA ZANG-FU ORGANA
 • DIJAGNOSTIKA U TKM

2. MODUL (25. i 26. 05. 2024.)

 • AKUPUNKTURNI MERIDIJANI I AKUPUNKTURNE TOČKE

3. MODUL (29. i 30. 06. 2024.)

 • PREHRANA PO KINESKOJ MEDICINI

4. MODUL (28. i 29. 09. 2024.)

 • STERILIZACIJA U AKUPUNKTURI
 • primjeri iz prakse

5. MODUL (26. i 27. 10. 2024.)

 • DIFERENCIJACIJA SINDROMA

6. MODUL (23. i 24. 11. 2024.)

 • TUINA TERAPIJA - 1
 • praktični rad

7. MODUL (25. i 26. 01. 2025.)

 • TUINA TERAPIJA - 2
 • praktični rad

8. MODUL (22. i 23. 02. 2025.)

 • RM - REGULACIJA MERIDIJANA
 • ELEKTROAKUPUNKTURA - 1
 • praktični rad

9. MODUL (29. i 30. 03. 2025.)

 • RM - REGULACIJA MERIDIJANA
 • ELEKTROAKUPUNKTURA - 2
 • praktični rad

10. MODUL (26. i 27. 04. 2025.)

 • SPECIFIČNO DJELOVANJE AKUPUNKTURNIH TOČAKA
 • KONCEPTI TERAPIJE PO SLOJEVIMA

11. MODUL (24. i 25. 05. 2025.)

 • UŠNA AKUPUNKTURA - AURIKULOTERAPIJA
 • praktični rad

12. MODUL (28. i 29. 06. 2025.)

 • KONCEPT TERAPIJE U AKUPUNKTURI
 • praktični rad

13. MODUL (27. i 28. 09. 2025.)

 • PRIMJENA AKUPUNKTURE U NEUROLOGIJI, FIZIKALNOJ I SPORTSKOJ MEDICINI, GINEKOLOGIJI I PORODNIŠTVU, INTERNOJ MEDICINI, PSIHIJATRIJI, DERMATOLOGIJI
 • praktični rad na klijentima

14. MODUL (25. 10. 2025.)

 • ISPIT I DODJELA DIPLOMA

CIJENA i UPLATE

Cijena modula je 145 EURA. Kod prijave za pohađanje škole plaća se i 310 EURA  za upisninu. Cijena ispita je 175 EURA. Za plaćanje svih modula unapred odobrava se 10% popusta na ukupan iznos.
U slučaju da se odustane od pohađanja nastave upisnina se ne vraća kao ni uplate za odslušane module ili unapred plaćene module, ali se zato sve uplate priznaju kod nastavljanja edukacije u nekoj od idučih grupa polaznika.

Uplata upisnine i rata za module se vrši prema ovim podacima:
IBAN: HR2324840081135040876
PRIMATELJ UPLATE: IPED, Kosirnikova 80, 10000 Zagreb
IZNOS: 310,00 eura - upisnina
             145,00 eura - za svaki modul
SVRHA UPLATE:  AKADEMIJA TKM - upisnina ili modul
Potvrdu o uplati poslati na mail: huped@huped.hrZa više informacija slobodno nas kontaktirajte na e-mail: info@huped.hr te 099/4900909.


Oni koji nemaju prethodno medicinsko obrazovanje trebaju se još prijaviti za pohađanje dodatne nastave na linku:
OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE


PREDAVAČI:

Cijenjena prof. Slavica Kraljević, Centar akupunkture i homeopatije u Zagrebu, medicinska sestra, viši fizioterapeut, defektolog, akupunkturolog i homeopat.
2006. godine završila dvogodišnju školu iz tradicionalne kineske medicine u inozemstvu, potom četverogodišnju školu i usavršavanje iz akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije. Sudjelovala na brojnim seminarima i simpozijima također iz područja akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije (TKM), koje uspješno primjenjuje u praksi.

Cijenjena dr. Alma Marukić-Čalić, dr. vet. med., Veterinarska klinika Kreszinger.
Liječnica veterinarske medicine koja je među prvima, prije više od dvadeset godina, otpočela primjenu akupunkture na životinjama. 1993. g. magistrirala je iz područja akupunkture pod nazivom: "Pračenje učinka akupunkture u pasa kretanjem perifernog serotonina u krvi", koji je ujedno i prvi znanstveno objavljeni rad iz područja akupunkture u Republici Hrvatskoj. Sudjelovala na brojnim seminarima i simpozijima iz područja veterinarske akupunkture koju uspješno primjenjuje u praksi.

Cijenjena gđa. Zhu Niaojin, dr. akupunkture, Akupunkturna ordinacija u Zagrebu.
1970.g. godine izučila akupunkturu u bolnici u Pekingu.
1976.g. završila četverogodišnji studij iz akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije također u Pekingu. Od tada akupunkturu i ostale tehnike uspješno primjenjuje u praksi. Sudjelovala na brojnim seminarima i simpozijima iz akupunkture, elektroakupunkture, akupresure i Tui-na terapije (TKM).

Ugledni dr.sc.prim. Mihovil Pintarić, dr.med., akupunkturolog; NADO Centar zdravlja.
Školu akupunkturu je završio prije 30 godina te ju uspješno primjenjuje u praksi. Sudjelovao na brojnim seminarima i kongresima iz područja akupunkture u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ugledni gosp. Petar Stublia, viši fizioterapeut i akupunkturolog, NADO Centar zdravlja.
Edukaciju iz akupunkturu završio je u Austriji i Švicarskoj gdje je radio dugi niz godina. Ujedno se usavršavao na poznatim klinikama te sudjelovao na brojnim seminarima i simpozijima. Akupunkturu, posebice elektroakupunkturu te magnetnu terapiju uspješno primjenjuje u praksi kao i Tui-na terapiju.


 

ADRESA JE OZNAČENA NA KARTI