Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

AKADEMIJA VETERINARSKE HOMEOPATIJE

AKADEMIJA VETERINARSKE HOMEOPATIJE

Veterinari koriste homeopatiju u tretiranju životinja u cijelom svijetu. Kučnim ljubimcima treba homeopatija i izvrsno reagiraju na nju što je jedan od dokaza da homeopatija nije samo placebo efekt već nešto puno više... Ova edukacija je namijenjena za doktore veterinarske medicine i boduje se od strane Hrvatske veterinarske komore sa 8 bodova. Po završetku edukacije veterinari dobivaju licencu za rad u veterinarskim klinikama i ordinacijama te stanicama.

Veterinari počinju svoju homeopatsku edukaciju 23. i  24. 02. 2024.g. (petak i subota). Nakon toga također nastavljaju sa svojom edukacijom u terminima svaki zadnji vikend u mjesecu.
CIJENA POHAĐANJA NASTAVE
Sve podatke za uplatu upisnine u iznosu 310 eura dobiti ćete od nas na Vašu e-mail adresu nakon što dobijemo Vašu prijavnicu. Cijena svakog modula je 145 eura što se plaća prije početka svakog modula. Cijena ispita je 155 eura.
Veterinari koji su već prije kod nas završili cijelu humanu homeopatiju ili koji paralelno slušaju i humanu i veterinarsku homeopatiju ne moraju uplačivati upisninu dva puta.PROGRAM HOMEOPATSKE EDUKACIJE ZA VETERINARE


1. MODUL (23. i 24. 02. 2024.)

HOMEOPATIJA – AKUTNA STANJA

 • Povijest homeopatije, ''Organon'', S.Hahnemann
 • Djelovanje na organizam – dokazivanje
 • Princip sličnosti
 • Priprema i vrste homeopatskih sredstava
 • Heringova pravila
 • Akutna stanja - uzimanje anamneze u akutnim slučajevima
 • Hijerarhija simptoma u akutnim stanjima
 • Ozljede – primjeri, homeopatska sredstva, rubrike u repertoriju vezane uz ozljede, šokovi i promjene u ponašanju kao posljedica traume
 • Gastrointestinalni simptomi – homeopatska sredstva
 • Pulsatilla, Lachesis, Staphisagria, Ignatia amara

2. MODUL (29. i 30. 03. 2024.)

AKUTNE BOLESTI

 • Febrilna stanja – homeopatska sredstva
 • Respiratorni simptomi – homeopatska sredstva
 • Moguće reakcije organizma na homeopatik
 • Uzimanje anamneze kod životinja
 • Obrada pacijenta

3. MODUL (26. i 27. 04. 2024.)

AKUTNE BOLESTI

 • Bolesti mokraćnog sustava – primjeri, homeopatska sredstva
 • Bolesti jetre – primjeri, homeopatska sredstva
 • Pankreas – primjeri, homeopatska sredstva
 • Lycopodium, sepia, causticum, gelsemium, china, belladona, hyosciamus niger, stramonium
 • Promjene u ponašanju u akutnim stanjima
 • Gdje pronaći određene simptome kod životinja u repertoriju?
 • Obrada pacijenta

4. MODUL (24. i 25. 05. 2024.)

KRONIČNE BOLESTI

 • ''Kronične bolesti, njihove osobitosti i iscjeljivanje homeopatijom'', S.Hahnemann''
 • ''Organon'' 6. Izdanje, S.Hahnemann
 • Hijerarhija simptoma – ''produbljivanje simptoma'', teorija mijazama
 • Rad sa repertorijem – ''prijevod'' simptoma kod životinja
 • Problemi u ponašanju/držanju životinja
 • Nux vomica, calcarea carbonica, sulfur, natrium muriaticum, phosphorus
 • Interpretacija reakcije pacijenata (rad sa C, Q potencijama)
 • Obrada pacijenta

5. MODUL (28. i 29. 06. 2024.)

KRONIČNE BOLESTI – BOLESTI KOŽE

 • Koža kao ogledalo stanja organizma
 • Kožni simptomi (mijazmi), homeopatska sredtsva, odabir potencije
 • Thuja, antimonium crudum, graphites, sepia, causticum
 • Konstitucija, dijateza, teorija patogeneze
 • Interakcija – čovjek – životinja
 • Konstitucijski tipovi različitih vrsta životinja (domaće životinje, kućni ljubimci)
 • Akutne egzacerbacije kroničnih stanja – primjeri
 • Silicea, barium carbonicum, calcarea fluorica, calcarea phosphorica, calcarea carbonica
 • Obrada pacijenta

6. MODUL (27. i 28. 09. 2024.)

MIJAZMI

 • PSORA – primjeri, homeopatska sredstva
 • SIKOZA – primjeri, homeopatska sredstva
 • Argentum nitricum, aurum, medorrinum, thuja, acidum nitricum
 • Obrada pacijenta

7. MODUL (25. i  26. 10. 2024.)

MIJAZMI

 • SIFILITIČNI MIJAZAM
 • TUBERKULINSKI MIJAZAM
 • KARCINOGENI MIJAZAM
 • Primjeri, homeopatska sredstva
 • Mercurius, tuberculinum, carcinosinum, conium

8. MODUL  (22. i 23. 11. 2024.)

NEUROLOŠKE BOLESTI

 • Neurološki simptomi
 • Epilepsija
 • Primjeri, homeopatska sredstva, diferencijalna dijagnoza
 • Apis, helleborus niger, belladona, bryonia, gelsemium, hyosciamus, stramonium, opium, bufo, cicuta virosa, cuprum, causticum, oenanthe crocata, nux vomica, sulphur, lachesis, phosphorus, calcarea carbonica, stramonium, silicea
 • Obrada pacijenta

9. MODUL  (24. i 25. 01. 2025.)

KANCEROGENE BOLESTI

 • Anamneza kod kancerogenih bolesti, homeopatska sredstva
 • Conium, cundurango, hydrastis, scrophularia nodosa, kreosotum, lapis alba, asterias rubens, carbo vegetabilis, carbo animalis
 • Palijativno liječenje – primjeri, homeopatska sredstva
 • Kalijeve soli – značajke, primjena
 • Disanje, kašalj – kao egzacerbacija kroničnih stanja

10. MODUL (22. 02. 2025.)

 • ZAVRŠNI ISPIT

 
PREDAVAČ:

Sanja Pozaić, dr.med.vet, diplomirala na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 2002. godine, nakon čega usavršava svoje znanje i stječe praksu u ambulantama za male i velike životinje u RH i u inozemstvu (Danska, Njemačka).
Pripravnički staž odradila je u veterinarskoj stanici Sesvete, i mesnoj industriji Sljeme d. d.
Od 2005. godine zaposlena je u Oružanim Snagama RH kao djelatna vojna osoba na poslovima veterinarske inspekcije i liječenja službenih pasa OS RH.
U veljači 2007. godine upisuje specijalistički poslijediplomski studij na Prehrambeno Biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, koji se kao TEMPUS projekt održava na engleskom jeziku.
Praktični dio magistarskog rada izradila je na Zavodu za mikrobiologiju i biotehnologiju Fakulteta znanosti o hrani, Sveučilišta Corvinus u Budimpešti. Završni rad obranila je 08.12.2008. godine pod naslovom: ''Identifikacija različitih sojeva Listeria u hrani i okolišu primjenom konvencionalnih metoda i PCR metode''.
Od 2013. do 2016. godine pohađa edukaciju iz homeopatije za doktore veterinarske medicine - klasičnu školu homeopatije u Minhenu (www.fortundweiterbildungfuertieraerzte.de) gdje stječe teorijska znanja te primjenu u praksi homeopatskog liječenja životinja.
U sklopu edukacije obrađuje pacijente i tretira homeopatskim sredstvima životinje različitih dijagnoza, akutna te kronična stanja kod životinja od 2013. godine.