Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

HUMANITARNI PROJEKT: DAJMO DA ŽIVE - 2024 // HUMANITARIAN PROJECT: LET THEM LIVE

HUMANITARNI PROJEKT: DAJMO DA ŽIVE - 2024 // HUMANITARIAN PROJECT: LET THEM LIVE

Poštovani, pozivamo Vas da i u 2024.g. svojom donacijom doprinesete kvaliteti života teško bolesnih osoba koje nisu u mogučnosti same financirati usluge poboljšanja svojega zdravstvenog stanja te da omogučite osobama sa posebnim sposobnostima i interesima koji nisu u mogučnosti sami financirati svoje školovanje da pohađaju neku od edukacija u okviru APED-a (AKADEMIJE ZA PRIRODNU, ENERGETSKU I DUHOVNU MEDICINU).We invite you  to contribute in the year of 2024 to the quality of life of seriously ill persons who are unable to finance their own services to improve their health and to enable people with special abilities and interests who are unable to fund their education to attend one of the educations under the ANES (ACADEMY FOR NATURAL, ENERGY AND SPIRITUAL MEDICINE)Zahvaljujemo ovim putem svim pravnim osobama i pojedincima koje su nas svojim donacijama podržali zadnjih godina.

Banneri donatora su postavljeni na početnoj stranici naših web stranica. Donatori projekta su bili:

 • TURISTIČKA AGENCIJA LEUT iz Biograda na Moru
 • UDRUGA INOVATORA ZADARSKE ŽUPANIJE
 • SAVEZ INOVATORA ZAGREBA
 • RADE NEKIĆ
 • EUNES - EUROPEAN FEDERATION FOR NATURAL, ENERGY AND SPIRITUAL MEDICINE
 • BERVALDI d.o.o.


We would like to thank all legal persons and individuals who have supported us with their donations. 
Donor banners are posted on the home page of our website. The project donors were:

 • TOURIST AGENCY LEUT from Biograd na Moru
 • ASSOCIATION OF INNOVATORS OF ZADAR COUNTY
 • ASSOCIATION OF ZAGREB INNOVATORS
 • RADE NEKIĆ
 • EUNES - EUROPEAN FEDERATION FOR NATURAL, ENERGY AND SPIRITUAL MEDICINE
 • BERVALDI d.o.o.


Krovna strukovna organizacija terapeuta i iscjelitelja – HUPED djeluje već skoro 20 godina te su njeni članovi nebrojeno mnogo puta pomogli osobama oboljelim od teških te od strane klasične medicine neizlječivih pa i smrtonosnih bolesti.

Konkretne primjere ozdravljenja možete pogledati na linku:

Osim ovih primjera ima i niz drugih slučajeva u okviru raznih metoda. U ovome projektu sudjeluju terapeuti i iscjelitelji prirodne i energetske medicine i ovakve vrste terapija ne pokriva niti jedno zdravstveno osiguranje te ih bolesne osobe najčešće vrlo teško plaćaju. Dostupne su izvan oficijelnog zdravstvenog sustava. 
Upravo radi toga je osnovni zadatak naše strukovne organizacije da pazimo na osposobljenost i kvalitetu usluga naših članova, a za projekt smo odabrali samo najbolje terapeute i iscjelitelje koji su se dokazali kroz dugogodišnji rad i nisu imali pritužbe nezadovoljnih korisnika usluga.

Stoga se obraćamo tvrtkama i fizičkim osobama za pomoć kako bi i onima kojima je pomoć neophodna, a ne mogu si tako nešto financijski priuštiti, pomogli i omogućili da duže, bolje i kvalitetnije žive te da se kvalitetno školuju.The umbrella professional organization of therapists and healers – HUPED has been active for almost 20 years and its members have repeatedly helped people with severe and  incurable and deadly diseases.

You can see specific examples of healing on the link:

In addition to these examples, there are a number of other cases within various methods. In this project, therapists and healers of natural and energy medicine participate and these types of therapies do not cover any health insurance and are usually very difficult for sick people to pay. They are available outside the health system.
For this purpose, the basic task of our professional organization is to ensure the competence and quality of services of our members, and for the project we have selected only the best therapists and healers who have proven themselves through many years of work and have not had complaints from disgruntled service users.

Therefore, we turn to businesses and individuals for help  those who need help, and they cannot afford it financially, help and enable them to live longer, better and better lives and to be well educated.U sklopu ovoga humanitarnog projekta vašim donacijama financiraju se:
- terapeutsko iscjeliteljske usluge za one osobe koji si ih zbog svoje financijske situacije ne mogu priuštiti, a neophodne su im radi poboljšanja zdravstvene situacije;
- edukacije u području nekonvencionalne medicine u sklopu APED-a;
- izgradnja, opremanje i uređivanje terapeutsko iscjeliteljskih centara;
- oglašavanje, izrada, održavanje i nadogradnja internet stranice te online edukacija;
- sajmovi, kongresi, emisije i oglasi u javnim medijima;
- tiskanje knjiga, časopisa, letaka, plakata i drugog informativnog materijala.

Popis donatora humanitarne projekta ćemo objaviti ovdje na službenim stranicama naše strukovne organizacije: www.huped.hr

Vašom donacijom će se platiti isključivo terapije HUPED-ovih licenciranih terapeuta čija uspješnost će se moći potvrditi medicinskim nalazima i/ili svjedočanstvom te će sve biti javno ovdje objavljivano.

Prema Vašim mogučnostima možete uplatiti manji ili veči iznos. Zbrajanjem manjih uplata doći će se do traženog iznosa cijene terapije, a veće uplate će se koristiti za teža oboljenja gdje se je pacijentima potrebno posvetiti više i duže odgovarajućom terapeutsko iscjeliteljskom metodom.As part of this humanitarian project, your donations are funded by:
- therapeutic healing services for those persons who cannot afford them due to their financial situation and are necessary to improve their health situation;
- education in the field of unconventional medicine within ANES;
- construction, equipping and editing of therapeutic healing centers;
- advertising, production, maintenance and upgrading of the website and online education.
- fairs, congresses, shows and advertisements in public media;
- printing of books, magazines, leaflets, posters and other information material.

We will publish the list of humanitarian donors here on the official website of our professional organization: www.huped.hr 

Your donation will only be paid for by the therapy of HUPED's licensed therapists whose success will be confirmed by medical findings and/or testimony and will all be made public here.

According to your options, you can deposit a smaller or larger amount. Adding up smaller payments will lead to the required cost of therapy, and higher payments will be used for more severe diseases where patients need to devote more and longer to the appropriate therapeutic healing method.


PODACI ZA UPLATU DONACIJE:
(INFORMATION FOR PAYMENT OF DONATIONS:)
IBAN:                      HR2324840081135040876
SWIFT:                    RZBHHR2X
POZIV NA BROJ:   692024
PRIMATELJ UPLATE (PAYEE):  
   IPED, KOSIRNIKOVA 80, 10000 ZAGREB
SVRHA UPLATE (PURPOSE OF PAYEMENT)
               DONACIJA ZA HUMANITARNI PROJEKT 
               (DONATIONS FOR HUMANITARIAN PROJECT)
IZNOS (AMOUNT):                            


Molimo Vas da potvrdu o uplati vaše donacije pošaljete na našu e-mail adresu: huped@huped.hr  ili fax: 01/3758-140. U slučaju da imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na: 099/4900-909.

Po primitku uplate kontaktirati ćemo vas vezano za objavu loga vaše tvrtke (ili Vašeg imena) u popisu donatora. Najvećim donatorima ćemo objaviti banner na najistaknutijim dijelovima naših web stranica.

U ime osoba kojima će Vaša donacija produžiti ili spasiti život te poboljšati njegovu kvalitetu unaprijed Vam se najljepše zahvaljujemo!Please send confirmation of payment of your donation to our e-mail address: huped@huped.hr or fax: 003851/3758-140. In case you have any further questions feel free to contact us at: 0038599/4900-909.

Upon receipt of the payment, we will contact you regarding the publication of your company's logo (or your name) in the donor list. We will publish a banner to the largest donors on the most prominent parts of our website.

On behalf of the people to whom your donation will prolong or save life and improve its quality in advance, we kindly thank you for your generosity!