Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

HUPED kao krovna organizacija

HUPED kao krovna organizacija

HUPED je strukovno udruženje terapeuta i iscjelitelja sa zadatkom podizanja
kvalitete terapeutsko-iscjeliteljskih usluga i zaštite prava korisnika tih usluga. HUPED (Engl. CRONES) je registriran 28. 02. 2000. g. pri Ministarstvu pravosuđa. Djeluje kao krovna organizacija za područje nekonvencionalne medicine u Hrvatskoj.


U okviru HUPED-a je registrirano preko 60 različitih terapijsko iscjeliteljskih pristupa poboljšanju zdravlja i kvalitete života (u okviru posebnih sekcija) te više od 1000 profesionalnih iscjelitelja terapeuta, zatim nekoliko tisuća onih koji su još u procesu edukacije te više desetaka tisuća onih koji su prošli razne programe edukacije no stečeno znanje primjenju samo za svoje osobne potrebe.


REGISTAR KVALIFICIRANIH TERAPEUTA i ISCJELITELJA izvrstan je vodič korisnicima
ovih usluga do stručne i kvalitetne usluge. Iskustvo sa terena je pokazalo da iscjelitelj koji nije član HUPED-a najčešće nije pravi iscjelitelj. Kriteriji za učlanjenje su previsoki.
U slučaju da ste nezadovoljni sa radom i nekim od naših članova onda smo u mogučnosti da pogrešku u radu koja se je desila korigiramo. Za sve ostale slučajeve obratite se direktno državnom odvjetništvu, financijskoj inspekciji ako niste dobili račun, Ministarstvu zdravstva te drugim državnim službama ovisno o kakvoj vrsti prevare se radi.


U Zbornicima radova sa naših kongresa objavljeno je niz istraživanja u području nekonvencionalne medicine koja potvrđuju dobre učinke na zdravlje korisnika. Zbornik radova je dostupan u našem web shopu.


Predstavnici HUPED-a su bili pozivani na niz simpozija alternativne medicine organiziranih u inozemstvu - Srbiji, Crnoj Gori, BiH... gdje smo izvještavali o situaciji u Hrvatskoj, a 24. i 25.07. 2010. održan je u Beču u organizaciji CAMBRELLA organizacije i EU komisije, workshop o potrebama i stavovima građana EU vezano za CAM, a predsjedni

Galerija