Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

OSNOVE KLINIČKE PSIHIJATRIJE I PSIHOLOGIJE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE

OSNOVE KLINIČKE PSIHIJATRIJE I PSIHOLOGIJE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE

Saznajte što je zajedničko psihijatriji, psihologiji i iscjeliteljsko terapeutskom radu. Znanje dobiveno na ovoj edukaciji korisno je iscjeliteljima ali i svima ostalima, neovisno čime se bavite jer će vam kad tad trebati znanje i vještine za snalaženje sa različitim ljudima u vašoj privatnoj i poslovnoj sredini. Kako se zaštititi od mobinga, kako reagirati kada na poslu morate raditi sa zaposlenicima ili nadređenima koji raznim manipulacijama štete vama te rastu i razvoju posla, kako se nositi sa problemima u braku ili vezi, itd itd.

Kroz 6 modula ove edukacije možete dobiti korisna znanja i vještine za svakidašnji život, ali i proširiti svoje prijašnje znanje te mogućnosti vlastitog iscjeliteljskog rada ukoliko radite profesionalno sa ljudima na bilo koji način.
 


MEDICINA - 2 / OSNOVE KLINIČKE PSIHIJATRIJE I PSIHOLOGIJE je nastavak stručnog usavršavanja za terapeute i iscjelitelje gdje se ulazi u područje kliničke psihijatrije, psihologije i psihoterapije sa ciljem povišenja kvalitete iscjeliteljsko terapeutskih usluga. No, ovu edukaciju mogu slušati svi koje ovo područje interesira, neovisno o tome čime se inače bave i da li su prošli Osnove predkliničke i kliničke medicine.
MEDICINA - 1 / OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE se može slušati paralelno sa MEDICINOM - 2 jer se termini ne poklapaju.Ne reagira svaki pacijent dobro na psihoterapijske usluge psihijatra ili pak psihologa već im iz određenog razloga treba iscjelitelj koji će svojim metodama potaknuti u pacijentu (klijentu) iscjeljujuće mehanizme. Vrijedi i obrnuto jer neke klijente iscjelitelj ne smije obrađivati obzirom da su to slučajevi za psihijatra ili psihologa. Radi toga je potrebna ova edukacija, da se u konačnici zna pristupiti klijentu/pacijentu i pravilno ga usmjeriti.

Osim definicije psihologije i psihijatrije u predavanjima se daje kratki prikaz povijesnog događanja odnosno nedogađanja oko psihijatrije. U kratkim crtama objašnjava se značaj dolazaka Frouda i učenika, te razvoj psihoanalitičke misli i kasnijih oblika psihodinamske psihoterapije te se objašnjava prihvaćena podjela na biologijsku, socijalnu, psihodinamsku i razne druge psihoterapije. Obrađuju se pojmovi koji se koriste u psihoterapiji, poput transfernih odnosa i kontratransfera i drugih najčešćih pojmova koji su poznati i laicima. Obrađuje se i tehnika hipnoze te realnost i zablude oko te tehnike. Govoriti će se o razvoju ličnosti te prikazati i poremećaje u razvojnom periodu.
Objasniti će se glavni pojmovi u psihologiji, psihijatriji, terapijskim tehnikama te prikazati razlike između neurotskih i psihotičnih poremećaja (bolesti) polaznicima edukacije koji nisu medicinari. Dati će im se okvir za razmišljanje i korištenje svojih pristupa u radu sa strankama i prepoznavanju njihovih potreba. Kada pomoči klijentu kao iscjelitelj, a kada i koje slučajeve ostaviti psihijatrima i psiholozima.

Komunicirati će se sa polaznicima o njihovom poimaju iscjeliteljsko terapijske pomoći i intervencija u raznim slučajevima. Govoriti će se o potrebi šireg sagledavanja određenog psihijatrijskog poremećaja. Kako na psihijatrijske poremečaje gledati holistički, jer nekada je liječnik bio sve, i mag i dijagnostičar i medikus i šaman koji je i te kako bio potkovan u duhovnom poimanju poremećaja. No i danas se psihijatri trude da se ne svede sve na odlazak na CT mozga ili na MR i dijagnozu te davanje tableta...


TERMINI ODRŽAVANJA EDUKACIJE

Nastava u dvorani se održava jednom mjesečno (petak popodne od 17.00h i subota od 10.00 do 14.00h).
Prvi modul za DVORANU i ONLINE več je održan je 13. i 14. 10. 2023.g. no otvorili smo još jedan dodatni termin za prvi modul: 08. i 09. 12. 2023. tako da se slobodno i dalje prijavljujte. 
Za ONLINE grupu polaznika se možete prijaviti već sada te po uplati odmah dobivate link na video snimku predavanja sa prezentacijom.


Ostali se moduli u dvorani održavaju također svaki drugi vikend u mjesecu prema programu koji je dole naveden.
U priručniku iz Osnova psihijatrije i psihologije, se nalaze sva predavanja te je njegova cijena 40 eura. Točni termini svih modula su objavljeni dole u programu.

Ako se neko predavanje u živo u dvorani propusti PRIRUČNIK sa prezentacijama i snimkama pojedinih predavanja će vam omogučiti da se savlada ono što je propušteno od predavanja.

Cijena edukacije je 175,00 eura po modulu. Ukupno je 7. modula s time da se ispit održava u okviru 7. modula. Placanje se vrsi uoci pocetka svakog modula, a ako se pojedini modul propusti isto tako ga je potrebno platiti kako bi se moglo nastaviti sa pohađanjem svih predavanja (i dobiti pisani materijal sa propuštenog modula te link na snimku predavanja).

Na početku prvog modula plaća se još 40 eura za priručnik koji sadrži sva predavanja ove edukacije. Priručnik je obavezan za sve polaznike edukacije.
U slučaju da zbog nekog razloga niste u mogućnosti nastaviti edukaciju uplaćeni novac se ne vraća već ga možete iskoristiti za nastavak edukacije sa nekom od idućih grupa polaznika.

Po završetku edukacije dobiva se DIPLOMA i neformalna kvalifikacija terapeutsko iscjeliteljske struke: specijalist terapeutsko iscjeliteljske struke za koju imate našu licencu.Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na e-mail: huped@huped.hr te 099/4900909.


PROGRAM PREDAVANJA

Modul 1. (13. i 14. 10. 2023.g.)

Opći pojmovi, što je psihijatrija, povijesni razvoj, čime se bavi, podjela
Psihodinamski razvoj ličnosti

Modul 2. (10. i 11. 11. 2023.g.)

Klinička psihologija,
Opći pojmovi, definicija psihologije, čime se bavi

Modul 3. (15. i 16. 12. 2023.g.)

Psihodinamika i klinička slika neuroza, klasični pristup i sadašnji
- seminar, prikaz 2 pacijenta po 30 minuta

Modul 4. (12. i 13. 01. 2024.g.)

Psihodinamika i klinička slika psihoza i psihosomatskih bolesti
- seminar, prikaz 2 pacijenta po 30 minuta

Modul 5. (09. i 10. 02. 2024.g.)

a) Najčešći psihički poremećaji, anksiozni i fobični poremećaji, posttraumatski stresni poremećaj, ratni i civilni, mobing, zlostavljanja

- seminar, prikaz 2 pacijenta po 30 minuta

b) Neurološke bolesti koje izazivaju psihičke smetnje

Modul 6. (08. i 09. 03. 2024.g.)

Psihoterapijske metode i tehnike, klasične i sadašnje tehnike
- psihofarmakologija, grupna terapija, nove tehnike
- bolesti ovisnosti (alkoholizam, zloraba droga, pušenje)
- ostale ovisnosti (kocka, klađenja, video igrice, VR)

Modul 7. (13. 04. 2024.g.)

ISPIT i dodjela diploma


PREDAVAČ

Mr.sc.dr.med. ZLATKO TOMIĆ, specijalista neuropsihijatar, stalni sudski vještak iz područja medicine, neuropsihijatrija.

Rođen u Zagrebu 12. lipnja 1953 godine.

Školovanje: Nakon uspješno završene gimnazije 1972.g upisao sam Medicinski fakultet u Zagrebu, a u zvanje liječnika promoviran sam 1978.g. Od 1980-1984 g radio sam kao liječnik opće prakse u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Jastrebarskom.

Specijalizaciju iz neuropsihijatrije započeo 1985.g pri bivšoj Vojnoj bolnici u Zagrebu, a nakon položenog ispita u siječnju 1989.g  nastavio raditi na Odjelu psihijatrije iste bolnice koja se sada zove Klinička bolnica “Dubrava”. U vremenu od 1988.-1990.g završio poslijediplomski studij u trajanju 4 semestra iz Psihoterapije, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu kojeg izradio magistarski rad i 1994.g stekao zvanje magistra medicinskih znanosti. Specijalistički rad u trajanju 35 godina obavio na zatvorenom psihijatrijskom odjelu. Stekao veliko iskustvo u radu sa pacijentima, pri čemu sam se koristio i sa psihoterapijskim tehnikama i psihofarmakologijom.

Završio više psihoterapijskih edukacija, NLP, Time line therapy,  trening i edukaciju iz grupne psihoanalize, trening tehnika relaksacije i hipnoterapije. Član više stručnih društava (Hrvatske Liječničke Komore, Društvo za kliničku psihijatriju, psihoterapiju, dječju i adolescentnu psihijatriju, i dr.). 2017.g završio edukaciju za stalnog sudskog vještaka iz područja medicine, neuropsihijatrije. Sada u mirovini.