Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

OSNOVE KLINIČKE PSIHIJATRIJE I PSIHOLOGIJE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE

OSNOVE KLINIČKE PSIHIJATRIJE I PSIHOLOGIJE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE

MEDICINA - 2 / OSNOVE KLINIČKE PSIHIJATRIJE I PSIHOLOGIJE je nastavak stručnog usavršavanja za terapeute i iscjelitelje gdje se ulazi u područje psihijatrije, psihologije i psihoterapije sa ciljem povišenja kvalitete iscjeliteljsko terapeutskih usluga. No, ovu edukaciju mogu slušati svi koje ovo područje interesira, neovisno o tome čime se inače bave.
MEDICINA - 1 / OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE se može slušati paralelno sa MEDICINOM - 2 jer se termini ne poklapaju.


Ne reagira svaki pacijent dobro na psihoterapijske usluge psihijatra ili pak psihologa već im iz određenog razloga treba iscjelitelj koji će svojim metodama potaknuti u pacijentu (klijentu) iscjeljujuće mehanizme. Vrijedi i obrnuto jer neke klijente iscjelitelj ne smije obrađivati obzirom da su to slučajevi za psihijatra ili psihologa. Radi toga je potrebna ova edukacija, da se u konačnici zna pristupiti klijentu/pacijentu i pravilno ga usmjeriti.

Osim definicije psihologije i psihijatrije u predavanjima se daje kratki prikaz povijesnog događanja odnosno nedogađanja oko psihijatrije. U kratkim crtama objašnjava se značaj dolazaka Frouda i učenika, te razvoj psihoanalitičke misli i kasnijih oblika psihodinamske psihoterapije te se objašnjava prihvaćena podjela na biologijsku, socijalnu, psihodinamsku i razne druge psihoterapije. Obrađuju se pojmovi koji se koriste u psihoterapiji, poput transfernih odnosa i kontratransfera i drugih najčešćih pojmova koji su poznati i laicima. Obrađuje se i tehnika hipnoze te realnost i zablude oko te tehnike. Govoriti će se o razvoju ličnosti te prikazati i poremećaje u razvojnom periodu.
Objasniti će se glavni pojmovi u psihologiji, psihijatriji, terapijskim tehnikama te prikazati razlike između neurotskih i psihotičnih poremećaja (bolesti) polaznicima edukacije koji nisu medicinari. Dati će im se okvir za razmišljanje i korištenje svojih pristupa u radu sa strankama i prepoznavanju njihovih potreba. Kada pomoči klijentu kao iscjelitelj, a kada i koje slučajeve ostaviti psihijatrima i psiholozima.

Komunicirati će se sa polaznicima o njihovom poimaju iscjeliteljsko terapijske pomoći i intervencija u raznim slučajevima. Govoriti će se o potrebi šireg sagledavanja određenog psihijatrijskog poremećaja. Kako na psihijatrijske poremečaje gledati holistički, jer nekada je liječnik bio sve, i mag i dijagnostičar i medikus i šaman koji je i te kako bio potkovan u duhovnom poimanju poremećaja. No i danas se psihijatri trude da se ne svede sve na odlazak na CT mozga ili na MR i dijagnozu te davanje tableta...


TERMINI ODRŽAVANJA EDUKACIJE

Nastava se održava jednom mjesečno (subota popodne od 17.00h i nedjelja od 10.00 do 13.00h). Prvi modul za 3. grupu počinje: 04. i 05. 06. 2022.g. (subota od 17.00h i nedjelja od 10.00h) te će kao i svi ostali moduli biti dostupan kao video snimka za one koji se naknadno priključuju edukaciji ili ne mogu dolaziti na predavanja u HUPED.
Ostali se moduli održavaju također svaki prvi vikend u mjesecu i to istovremeno online te u HUPED-ovoj dvorani za predavanja.
U priručniku iz Osnova medicine - 2, se nalaze sva predavanja te je njegova cijena 200,00kn. Točni termini svih modula su objavljeni dole u programu.

Ako se neko predavanje propusti PRIRUČNIK sa prezentacijama i snimkama pojedinih predavanja će vam omogučiti da se savlada ono što je propušteno od predavanja.

Cijena edukacije je 140,00 eura (990,00 kn) po modulu. Na cijenu se obračunava i PDV (25%) tako da je ukupan iznos po modulu 175,00 eura. Ukupno je 7. modula s time da se ispit održava u okviru 7. modula. Placanje se vrsi uoci pocetka svakog modula, a ako se pojedini modul propusti isto tako ga je potrebno platiti kako bi se moglo nastaviti sa pohađanjem svih predavanja (i dobiti pisani materijal sa propuštenog modula te link na snimku predavanja).
Na početku prvog modula plaća se još 200,00 kn za priručnik koji sadrži sva predavanja ove edukacije. Priručnik je obavezan za sve polaznike edukacije.
U slučaju da zbog nekog razloga niste u mogućnosti nastaviti edukaciju uplaćeni novac se ne vraća već ga možete iskoristiti za nastavak edukacije sa nekom od idućih grupa polaznika.

Po završetku edukacije dobiva se HUPED-ov Medicinski certifikat koji vrijedi kao potvrda o završenim predmetima za potrebe obavljanja terapeutsko iscjeliteljskih djelatnosti i napredovanja u struci.


PRIJAVA ZA EDUKACIJU

Za prijavu je potrebno ispuniti online prijavnicu na linku: PRIJAVNICA 
U prijavnici morate na početku odabrati "tip sudionika", odnosno da li se prijavljujete kao fizička ili kao pravna osoba. Isto tako upišete i naziv edukacije na predviđeno mjesto. U predviđeno mijesto za cijenu i nacin placanja u prijavnici upišite 990,00kn (130,00 eura za prvi modul). Ako je sve dobro ispunjeno u prijavnici onda će na ekranu pisati da je prijavnica poslana. Sve podatke za uplatu predujma dobiti ćete od nas na Vašu e-mail adresu nakon što dobijemo Vašu prijavnicu.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na e-mail: huped@huped.hr te 099/4900909.


PROGRAM PREDAVANJA

Modul 1. (04. i 05.06.2022)

Opći pojmovi, što je psihijatrija, povijesni razvoj, čime se bavi, podjela
Psihodinamski razvoj ličnosti

Modul 2. (02. i 03.07.2022)

Klinička psihologija,
Opći pojmovi, definicija psihologije, čime se bavi

Modul 3. (03. i 04.09.2022)

Psihodinamika i klinička slika neuroza, klasični pristup i sadašnji
- seminar, prikaz 2 pacijenta po 30 minuta

Modul 4. (08. i 09.10.2022)

Psihodinamika i klinička slika psihoza i psihosomatskih bolesti
- seminar, prikaz 2 pacijenta po 30 minuta

Modul 5. (05. i 06.11.2022)

a) Najčešći psihički poremećaji, anksiozni i fobični poremećaji, posttraumatski stresni poremećaj, ratni i civilni, mobing, zlostavljanja

- seminar, prikaz 2 pacijenta po 30 minuta

b) Neurološke bolesti koje izazivaju psihičke smetnje

Modul 6. (03. i 04.12.2022)

Psihoterapijske metode i tehnike, klasične i sadašnje tehnike
- psihofarmakologija, grupna terapija, nove tehnike
- bolesti ovisnosti (alkoholizam, zloraba droga, pušenje)
- ostale ovisnosti (kocka, klađenja, video igrice, VR)

Modul 7. (04.02.2023)

Ispit  


PREDAVAČ

Mr.sc.dr.med. ZLATKO TOMIĆ, specijalista neuropsihijatar, stalni sudski vještak iz područja medicine, neuropsihijatrija.

Rođen u Zagrebu 12. lipnja 1953 godine.

Školovanje: Nakon uspješno završene gimnazije 1972.g upisao sam Medicinski fakultet u Zagrebu, a u zvanje liječnika promoviran sam 1978.g. Od 1980-1984 g radio sam kao liječnik opće prakse u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Jastrebarskom.

Specijalizaciju iz neuropsihijatrije započeo 1985.g pri bivšoj Vojnoj bolnici u Zagrebu, a nakon položenog ispita u siječnju 1989.g  nastavio raditi na Odjelu psihijatrije iste bolnice koja se sada zove Klinička bolnica “Dubrava”. U vremenu od 1988.-1990.g završio poslijediplomski studij u trajanju 4 semestra iz Psihoterapije, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu kojeg izradio magistarski rad i 1994.g stekao zvanje magistra medicinskih znanosti. Specijalistički rad u trajanju 35 godina obavio na zatvorenom psihijatrijskom odjelu. Stekao veliko iskustvo u radu sa pacijentima, pri čemu sam se koristio i sa psihoterapijskim tehnikama i psihofarmakologijom.

Završio više psihoterapijskih edukacija, NLP, Time line therapy,  trening i edukaciju iz grupne psihoanalize, trening tehnika relaksacije i hipnoterapije. Član više stručnih društava (Hrvatske Liječničke Komore, Društvo za kliničku psihijatriju, psihoterapiju, dječju i adolescentnu psihijatriju, i dr.). 2017.g završio edukaciju za stalnog sudskog vještaka iz područja medicine, neuropsihijatrije. Sada u mirovini.