Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE

OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE

Osnovna znanja iz medicine neizostavni su dio edukacije u području niza metoda komplementarne pa i alternativne medicine. Određen nivo znanja iz toga područja je neophodan terapeutima i iscjeliteljima koji nemaju službenu medicinsku naobrazbu za kvalitetno razumijevanje i sigurno te legalno obavljanje djelatnosti homeopatije, zatim niza metoda unutar tradicionalne kineske medicine (akupresura, tui-na, akupunktura, elektroakupunktura...) pa i fitoterapije, masaže, bioenergoterapije i skoro svih drugih iscjeliteljsko terapeutskih metoda.

Ova medicinska edukacija je osobito bitna kao obavezni sastavni dio osposobljavanja za rad sa raznim uređajima za frekvencijsku analizu i iscjeliteljsku terapiju koji su dostupni na tržištu pod raznim nazivima od raznih proizvođača. Ti uređaji nisu medicinski te stoga ne trebaju odobrenje od HALMED-a. Treba im Licenca za korištenje izvan zdravstvenog sustava i edukacija za korištenje uz ovu medicinsku edukaciju.

Ova edukacija će vam omogućiti prepoznavanje osnovnih grupa simptoma i bolesti kod vaših klijenata te da razumijete medicinske nalaze i naučite prepoznati i razlikovati pravo iscjeljenje od raznih stanja i faza bolesti koje mogu privremeno nalikovati iscjeljenju. Također ćete na vrlo jednostavan, slikovit pa i zabavan način dobiti uvid u anatomiju i fiziologiju ljudskog organizma. Dosadašnji polaznici su vrlo zadovoljni sa nastavom jer je profesor uspio približiti složeno medicinsko znanje isjeliteljima i terapeutima čije je osnovno formalno obrazovanje vrlo raznoliko i različitih stupnjeva. 

Nastava iz medicinskih predmeta odvija se pod vodstvom prof.dr.sc.prim. Darka Ropca, dr.med. Edukacija iz medicinskih predmeta čini samostalnu cjelinu koju mogu usvojiti svi terapeuti i iscjelitelji neovisno gdje su završili prethodnu edukaciju za svoje terapeutsko iscjeliteljske djelatnosti.

Nastava se održava jednom mjesečno (petak popodne od 17.00h i subota od 9.30 do 16.00h).
Prvi modul za 12. grupu počinje 02. i 03. 09. 2022.g. (petak od 17.00h i subota od 9.30h) te je kao i svi ostali moduli dostupan u obliku video snimki za one koji se naknadno priključuju edukaciji ili neće moći dolaziti na predavanja.
Ostali se moduli održavaju svaki prvi vikend u mjesecu (također petak i subota) i to istovremeno online te u HUPED-ovoj dvorani za predavanja.
U priručniku iz Osnova medicine se nalaze sva predavanja te je njegova cijena 200,00kn. Točni termini svih modula su objavljeni dole u programu.

Ako se neko predavanje propusti PRIRUČNIK sa prezentacijama i snimkama pojedinih predavanja će vam omogučiti da se savlada ono što je propušteno od predavanja.

Cijena edukacije je 140,00 eura (990,00 kn) po modulu. Na cijenu se obračunava i PDV (25%) tako da je ukupan iznos po modulu 175,00 eura. Ukupno je 7. modula s time da se ispit održava u okviru 7. modula. Placanje se vrsi uoci pocetka svakog modula, a ako se pojedini modul propusti isto tako ga je potrebno platiti kako bi se moglo nastaviti sa pohađanjem svih predavanja (i dobiti pisani materijal sa propuštenog modula).

U slučaju da zbog nekog razloga niste u mogućnosti nastaviti sa predavanjima uplaćeni novac se ne vraća već edukaciju možete nastaviti sa nekom od idućih grupa polaznika.
Na početku prvog modula plaća se još 200,00 kn za priručnik: MEDICINA ZA NEMEDICINARE koji sadrži sva predavanja ove edukacije. Priručnik je obavezan za sve polaznike edukacije.
Po završetku edukacije dobiva se HUPED-ov Medicinski certifikat koji vrijedi kao potvrda o završenim medicinskim predmetima za potrebe obavljanja terapeutsko iscjeliteljskih djelatnosti.


U slučaju da već imate medicinsku edukaciju (srednja medicinska škola minimalno ili u okviru nekog drugog formalnog obrazovanja) onda postoji mogucnost da dobijete MEDICINSKI CERTIFIKAT bez ove edukacije. Više informacija zatražite na e-mail: huped@huped.hrZa više informacija slobodno nas kontaktirajte na e-mail: huped@huped.hr  te 099/4900909

 

PROGRAM PREDAVANJA (za novu 11. grupu)


1. MODUL  (02. i 03. 09. 2022.g. / petak i subota)
TEMELJI ANATOMIJE I FIZIOLOGIJE

Predavanja: 9 sati (petak 3 sata; subota 6 sati)
Vježbe: 1 sat (subota)

SADRŽAJ: općenito o građi i funkciji ljudskog tijela; stanica; tkiva; kosti i zglobovi; mišićni sustav; živčani sustav; sustav osjetila; sustav žlijezda s unutarnji izlučivanjem; krv; sustav krvnog i limfnog optoka; imunološki sustav; dišni sustav; probavni sustav; izmjena tvari i energije; tjelesne tekućine i mokraćni sustav; spolni sustav.
 

2. MODUL (07. i 08. 10. 2022.g.)
TEMELJI PATOLOGIJE I PATOFIZIOLOGIJE

Predavanja: 9 sati (petak 3 sata; subota 6 sati)
Vježbe: 1 sat (subota)

SADRŽAJ:  uvod; procesi prilagodbe stanice; starenje i smrt; upala; poremećaji termoregulacije; bol; poremećaji mijene tvari; poremećaji energije metabolizma; poremećaji prometa vode i elektrolita; poremećaji acidobaznog statusa; poremećaji cirkulacije; poremećaji imuniteta; novotvorine; poremećaji svijesti; stres
 

3. MODUL (04. i 05. 11. 2022.g.)
ODABRANA POGLAVLJA KLINIČKE MEDICINE

Predavanja: 9 sati (petak 3 sata; subota 6 sati)
Vježbe: 1 sat (subota)

SADRŽAJ: zdravlje, bolest, smrt; opće metode dijagnostike unutarnjih bolesti; osnove liječenja bolesnika s unutarnjim bolestima; bolesti srca i krvnih žila.
 

4. MODUL - 02. i 03. 12. 2022.g.
ODABRANA POGLAVLJA KLINIČKE MEDICINE

Predavanja: 9 sati (petak 3 sata; subota 6 sati)
Vježbe: 1 sat (subota)

SADRŽAJ: bolesti i poremećaji dišnog (respiratornog) sustava; bolesti i poremećaji organa probavnog sustava; značajnije bolesti i poremećaji mokraćnog i urinarnog sustava.
 

5. MODUL - 03. i 04. 02. 2023.g.
ODABRANA POGLAVLJA KLINIČKE MEDICINE

Predavanja: 9 sati (petak 3 sata; subota 6 sati)
Vježbe: 1 sat (subota)

SADRŽAJ: važnije bolesti i poremećaji krvotvornog sustava; značajnije bolesti i poremećaji endokrinog sustava; važnije bolesti i poremećaji lokomotornog sustava; značajnije bolesti i poremećaji imunološkog sustava.
 

6. MODUL - 03. i 04. 03. 2023.g.
ODABRANA POGLAVLJA KLINIČKE MEDICINE

Predavanja: 9 sati (petak 3 sata; subota 6 sati)
Vježbe: 1 sat (subota)

SADRŽAJ: odabrana poglavlja iz dermatologije; odabrana poglavlja iz orl; odabrana poglavlja iz ginekologije i porodiljstva.


7. MODUL - 07. 04. 2023.g.
ZAVRŠNI SPIT SA DODJELOM MEDICINSKIH CERTIFIKATA


Ukupna satnica medicinskih modula sa predavanjima i vježbama  je 200 sati.
Uvjet za dobivanje Medicinskog certifikata je položen pismeni ispit.

 
VODITELJ EDUKACIJE: prof.dr.sc.prim. DARKO ROPAC, dr.med.


Ugledni prof.dr.sc.prim. Darko Ropac, rođen u Varaždinu 1947. godine. Medicinski fakultet u Zagrebu završio je 1970. godine. Završio je poslijediplomski studij i 1976. obranio magistarski rad. Specijalizaciju iz epidemiologije završio je 1978., a potom i drugi poslijediplomski studij (iz epidemiologije i javnog zdravstva), na kojem je doktorirao 1983. Godine 1990. završio je edukaciju iz homeopatije u Berlinu. Za docenta iz epidemiologije je izabran 1987. godine, a za izvanrednog profesora 1995. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, za potrebe poslijediplomskog studija iz epidemiologije. Za redovitog člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske izabran je 1993. godine. Primarijus postaje 2002. godine. Za redovitog profesora izabran je u rujnu 2003. godine na Medicinskom fakultetu u Splitu. Za znanstvenog savjetnika izabran je 2005. Za profesora visoke škole izabran je 2012. Član je Znanstvenog odbora za zdravstrvenu ispravnost hrane Hrvatske agencije za hranu.

U razdoblju od 1996. do 2003. nalazi se na dužnosti ravnatelja Instituta pomorske medicine u Splitu u činu aktivnog brigadira Hrvatske vojske. Od 2003. do 2005. pomoćnik je za znanstveno istraživački rad ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo u Splitu, a od 2005. do 2007. u radnom je odnosu na Medicinskom fakultetu, gdje je kao redoviti sveučilišni profesor pročelnik Katedre za javno zdravstvo (od osnutka Fakulteta 1997.). Od 2009. radi kao ordinarius u homeopatskoj ordinaciji u Zagrebu.

Realizirao je više znanstvenih projekata. Objavio je preko 150 stručnih i znanstvenih radova u domaćoj i stranoj literaturi, te stotinjak stručno populatnih članaka u različitim časopisima. Organizirao je više stručnih i znanstvenih skupova iz područja epidemiologije te podvodne i hiperbarične medicine, kao i edukaciju iz ovih područja. Urednik je jedne znanstvene monografije. Do sada je objavio deset sveučilišnih udžbenika iz epidemiologije, pomorske medicine, zdravstvenog zakonodavstva i javnog zdravstva. Naklada Ljevak objavila je 2011. njegov ilustrirani priručnik iz homeopatije pod naslovom „Homeopatijom do zdravlja” koji je izazvao veliko zanimanje u javnosti. U brojnim časopisima objavio je veći broj popularnih priloga iz područja homeopatije te je nastupao u brojnim radio i TV emisijama na tu temu.


Dnevni list "24sata" objavio je 09.04.2017.g. članak o našoj edukaciji koju su do sada završili već mnogobrojni polaznici, a također i bioenergetičari iz Varaždina: Slavko Sambolec i Boris Buden:
 


Na slikama je dio polaznika edukacije prve grupe: