Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

VETERINARSKA HOMEOPATIJA

VETERINARSKA HOMEOPATIJA

Veterinari počinju svoju homeopatsku edukaciju 29.02. i 01. 03. 2020.g. (subota i nedjelja). Nakon toga također nastavljaju sa svojom edukacijom u terminima svaki zadnji vikend u mjesecu.PRIJAVA ZA POHAĐANJE NASTAVE
Za prijavu je potrebno ispuniti online prijavnicu na linku: PRIJAVNICA
U prijavnici morate na početku odabrati "tip sudionika", odnosno da li se prijavljujete kao fizička ili kao pravna osoba. Isto tako upišete i naziv edukacije na predviđeno mjesto. U predviđeno mijesto za cijenu i nacin placanja u prijavnici upišite 2.250,00kn (300 eura za upisninu). Ako je sve dobro ispunjeno u prijavnici onda će na ekranu pisati da je prijavnica poslana. Sve podatke za uplatu upisnine dobiti ćete od nas na Vašu e-mail adresu nakon što dobijemo Vašu prijavnicu. Cijena svakog modula je 1.050,00 kn što se plaća prije početka svakog modula. Cijena ispita je 1.500,00 kn.
Veterinari koji su već prije kod nas završili cijelu humanu homeopatiju ili koji paralelno slušaju i humanu i veterinarsku homeopatiju ne moraju uplačivati upisninu dva puta.PROGRAM HOMEOPATSKE EDUKACIJE ZA VETERINARE


1. MODUL (29.02. i 01. 03. 2020.)

Osnove homeopatije
Uvod u veterinarsku homeopatiju

AKUTNE BOLESTI

-OZLJEDE - tupe ozljede (tipovi ozljeda, uganuća i sl., homeopatska sredstva)
                  - oštre ozljede (razderotine, rezovi prilikom kastracija i sl., homeopatska sredstva
                  - rubrike u repertoriumu vezano uz temu ozljede kod životinja
                  - psihički šokovi, zlostavljane životinje, životinje iz azila i sl.
-GASTROINTESTINALNI SIMPTOMI
                  - homeopatska sredstva
-FEBRILNA STANJA
-RESPIRATORNI SIMPTOMI

PULSATILLA – LACHESIS – STAPHISAGRIA – IGNATIA AMARA; primjeri, slučajevi kod životinja

Moguće reakcije organizma na homeopatik, Heringova pravila

Uzimanje anamneze kod životinja - na što obraćati pažnju?


2. MODUL (28. i 29. 03. 2020.)

AKUTNE BOLESTI

 -BOLESTI BUBREGA – primjeri, homeopatska sredstva
 -BOLESTI JETRE – primjeri, homeopatska sredstva
 -PANKREAS – primjeri, homeopatska sredstva

SEPIA – CAUSTICUM – GELSEMIUM – CHINA – BELLADONA – HYOSCIAMUS NIGER – STRAMONIUM

Simptomi – promjene u ponašanju u akutnim stanjima kod životinja

Gdje pronaći određene simptome kod životinja u repertorijumu?


3. MODUL (25. i 26. 04. 2020.)

KRONIČNE BOLESTI

''Kronične bolesti, njihove osobitosti i iscjeljivanje homeopatijom'',  S. Hahnemann''  

''Organon'' 6. Izdanje, S. Hahnemann

HIJERARHIJA SIMPTOMA – ''produbljivanje'' simptoma, teorija mijazama

Rad sa repertorijem - ''Prijevod'' simptoma kod životinja

Problemi u ponašanju / držanju životinja (male životinje, konji, goveda, ovce)

NUX VOMICA – CALCAREA CARBONICA – SULFUR – NAT-MUR – PHOSPHORUS

Interpretacija reakcije pacijenata (rad sa C, Q potencijama)


4. MODUL (30. i 31. 05. 2020.)

KRONIČNE BOLESTI

-BOLESTI KOŽE
Koža – ''ogledalo'' zdravstvenog stanja
Kožni simptomi (osvrt na mijazme); remediji, odabir potencije

THUJA – ANTIMONIUM CRUDUM – GRAPHITES – SEPIA – CAUSTICUM

Konstitucija, dijateza, teorija patogeneze

Interakcija čovjek – životinja

Konstitucijski tipovi različitih vrsta životinja (domaće životinje, kućni ljubimci)

Akutne egzacerbacije kroničnih stanja – primjeri

SILICEA, BARIUM CARBONICUM, CALCAREA FLUORICA, CALCAREA PHOSPHORICA, CALCAREA CARBONICA


5. MODUL (27. i 28. 06. 2020.)

MIJAZMI

-PSORA – primjeri, homeopatska sredstva
-SIKOZA– primjeri, homeopatska sredstva

ARGENTUM NITRICUM – AURUM – MEDORRINUM – THUJA - ACIDUM NITRICUM

-SIPHILITIČNI, TUBERKULINCKI, KARCINOGENI MIJAZAM

Primjeri, homeopatska sredstva

MERCURIUS – TUBERCULINUM – CARCINOSINUM – CONIUM


6. MODUL (26. i 27. 09. 2020.)

NEUROLOŠKE BOLESTI - epilepsija

Primjeri, homeopatska sredstva, diferencijalna dijagnoza

APIS – HELLEBORUS NIGER – BELLADONA – BRYONIA – GELSEMIUM – HYOSCIAMUS – STRAMONIUM – OPIUM – BUFO – CICUTA VIROSA – CUPRUM – CAUSTICUM – OENANTHE CROCATA- NUX VOMICA – SULPHUR – LACHESIS – PHOSPHORUS – CALCAREA CARBONICA – STRAMONIUM - SILICEA

KANCEROGENE BOLESTI

Anamneza, homeopatska sredstva

CONIUM, CUNDURANGO, HYDRASTIS, SCROPHULARIA NODOSA, KREOSOTUM, LAPIS ALBA, ASTERIAS RUBENS, CARBO VEGETABILIS, CARBO ANIMALIS

Palijativno liječenje – primjeri, homeopatska sredstva

KALIJEVE SOLI

DISANJE, KAŠALJ – kao egzacerbacija kroničnih stanja


7. MODUL (31.10. i 01.11. 2020.)

Pristup vlasnicima životinja; prezentiranje homeopatije kao metode liječenja/iscjeljivanja

PONAVLJANJE

8. MODUL - ISPIT i dodjela diploma (31. 01. 2021.)PREDAVAČ:

Sanja Pozaić, dr.med.vet, diplomirala na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 2002. godine, nakon čega usavršava svoje znanje i stječe praksu u ambulantama za male i velike životinje u RH i u inozemstvu (Danska, Njemačka).
Pripravnički staž odradila je u veterinarskoj stanici Sesvete, i mesnoj industriji Sljeme d. d.
Od 2005. godine zaposlena je u Oružanim Snagama RH kao djelatna vojna osoba na poslovima veterinarske inspekcije i liječenja službenih pasa OS RH.
U veljači 2007. godine upisuje specijalistički poslijediplomski studij na Prehrambeno Biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, koji se kao TEMPUS projekt održava na engleskom jeziku.
Praktični dio magistarskog rada izradila je na Zavodu za mikrobiologiju i biotehnologiju Fakulteta znanosti o hrani, Sveučilišta Corvinus u Budimpešti. Završni rad obranila je 08.12.2008. godine pod naslovom: ''Identifikacija različitih sojeva Listeria u hrani i okolišu primjenom konvencionalnih metoda i PCR metode''.
Od 2013. do 2016. godine pohađa edukaciju iz homeopatije za doktore veterinarske medicine - klasičnu školu homeopatije u Minhenu (www.fortundweiterbildungfuertieraerzte.de) gdje stječe teorijska znanja te primjenu u praksi homeopatskog liječenja životinja.
U sklopu edukacije obrađuje pacijente i tretira homeopatskim sredstvima životinje različitih dijagnoza, akutna te kronična stanja kod životinja od 2013. godine.