Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

KNJIGA: MOJ DUHOVNI PUT

KNJIGA: MOJ DUHOVNI PUT

AUTORICA O KNJIZI

U ovih nekoliko filozofsko-teoloških razmatranja zabilježenih   u obliku pjesme, molitve, zahvale, meditacije, pisma ili slike krije se sadržaj mog osobnog susreta s Isusom Kristom, Događaj iz Cagliarija 29. 12. 1996.; ujedno realizacija – ozbiljenje sve studijske filozofije o Teoriji i Praksi, zapravo cilj i smisao mog života. Bilježenje svega počelo je tek znatno kasnije i ovdje se krije tek možda deseti ili dvadeseti dio tog važnog i zanimljivog.

Kako drukčije riječima zabilježiti stvaran susret s Isusom Kristom i kako reći da je Isus i danas živ, ako ćemo šutjeti o svemu?

Kako uopće možemo zanemariti gladnu djecu Afrike, događaje u svijetu, terorizam, razdor čovjeka između njegova ega, onog osobnog, često i najvećeg JA i Boga s autentičnim JA JESAM, koji nas je otkupio i oslobodio i koji nas cijeloga života vodi i prati, borbu čovjeka između Dobra i Zla i opredjeljenosti Duše za Ljubav?

Kako napustiti prošlost i sve što ona krije, kako otići u   potragu za duhovnim bogatstvom u Ime Vječnosti, ako ne prihvatimo Boga u svoju dušu, stavimo ga na prvo mjesto i slavimo prije svega Njega?

Moje duhovno obraćenje dogodilo se kasno u mom životu, ali točno u trenutku kada je umro stari čovjek i rodio se onaj novi. Taj novi možda još danas nije shvatio da živi, ali vrijeme njegova odrastanja i sazrijevanja već je započelo.

U idućem, drugom dijelu, Mog duhovnog puta bit će o tome svakako više riječi.

U ruke vam stavljam svoju Muku, Patnju, Bol i Trpljenje, ali i svoju svetost i svjetlost i radosti. Vjerojatno nitko osim Boga nije savršen, ali savršenstvo se postiže u svakodnevnom služenju Bogu i izvršavanju i ispunjavanju svih Njegovih 10 Zapovijedi. Tko tako živi, živi časno i ispunio je Božju Volju u sebi. To je put i sadržaj unutarnjeg zdravlja.


POGOVOR: Ivan Bekavac Bašić

Pisati o knjizi Moj duhovni put autorice Sande Glavaš znači pokušati razumjeti i protumačiti svaku riječ iz naslova. Dake, pođimo redom – moj je posvojna zamjenica osobne zamjenice ja. Dakle autorica ne želi govoriti općenito o „duhovnom putu“ već o svom duhovnom putu čime sugerira da će progovoriti o najintimnijim segmentima svojega života koji opisuje kao put, putovanje od prvih svojih iskustava sebe, svoje tjelesnosti, svojih bolnih i sretnih trenutaka, također put svoje duševnosti i duhovnosti koja je često puta bila ranjena kao što je i njezino tijelo podložno bolestima. Ta iskustva koja je autorica iskusila na vlastitoj koži znakovi su uz put kako se probijala do svoje smirenosti, ali i nerazumijevanja od najbližih do profesionalnih liječnika tijela i duše i nalaženja smirenja u vjerskoj tradiciji svojih predaka i suvremenika koja se oslanja na židovstvo i kršćanstvo. Tražila je ona i smirenje u istočnjačkoj misli, kao i europskoj tradiciji grčke filozofske i na njoj utemeljene europske misli. I nije to samo usputno lutanje! Htjela je ona to postići i na visokoškolskim ustanovama. Tako je postala magistra znanosti u području filozofije koju je njegovala zagrebačka marksistička, praksisovska škola u susretu s Heideggerovim mišljenjem, a u području umjetnosti u interpretaciji prof. Danka Grlića. Upisala je i studij teologije i duhovnosti u Zagrebu na filijalnoj školi Instituta duhovnosti Terezianum, Papinskog teološkog fakulteta iz Rima.

Boravak u inozemstvu, posebno Italiji i Velikoj Britaniji, dok je kao novinar-dopisnik u vrijeme raspada SFRJ i rata koji je nametnut Hrvatskoj i BiH, utjecao je na njezin život. Boravak na Sardiniji je posebno značajan jer je autorica, kako zapisuje u svojim zabilješkama, imala osobno viđenje i susret s Isusom Kristom koji je preusmjerio njezin život prema duhovnosti koja joj je pomogla da se „izliječi“.

Također svojim razmišljanjima dotiče pitanja spolnosti, braka, nerođene djece čime se uključuje u najaktualnije teme Ljubavi i ljubavi i svjetske i hrvatske zbilje.

Ova knjiga je i filozofija i teologija i mitologija, ali nije službeni nauk, štoviše na granici je svih pravovjernosti. Knjigu treba upravo promatrati kao osobni put na putu duhovnosti o kojemu autorica svjedoči i svjedočeći potvrđuje da je svoju „rasutost“ nastalu razbijenošću osobe uspjela oblikovati u lijep mozaik svoje osobnosti. Stoga držimo da će knjiga dobro doći svima koji se gube na putu, a posebno bih ju preporučio „liječnicima duša i tijela“ da iz nje iščitaju neka ozbiljna pitanja na koja bi oni trebali odgovoriti i pomoći onima koje često društvo otpiše s naznakom da im je potrebno „bolničko liječenje“. No, ranjenoj duši češće je potrebna lijepa riječ i utjeha, oslonac da bi mogla ustrajati na putu prema vječnoj sreći.


O AUTORICI

Sanda Glavaš rođena je u Zagrebu (Hrvatska) 07. 03. 1964. godine. Tu je s odličnim uspjehom završila osnovnu i srednju školu te grupe Filozofija (A-1) i Fonetika (A-2) na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i Magistrirala 1992. godine. Dalje se stručno usavršavala u Italiji i Engleskoj, gdje je studirala i radila uglavnom kao novinar foto-reporter. 2010. godine diplomirala je teologiju i duhovnost pri Pontificia Facoltà Teologica-L'Istituto di Spiritualità Teresianum-Roma – pridružen Sustavni studij duhovnosti - Zagreb. Pero novinara zabilježila je na talijanskom jeziku u svoje dvije knjige L'altra riva dell'Adriatico - la guerra jugoslava raccontata agli Italiani i Usi-costumi e balli objavljenima u Sassariju  1994. godine. Duhovno štivo bilježi na svojoj web stranici i za učenike malog duhovnog centra „Tri srca“ koji je započeo radom 2017. godine, od kada je član Hrvatskog udruženja za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu (HUPED), s kojom planira i dalje duhovno surađivati i studirati duhovnost.


KONTAKT ZA NARUDŽBU

Tel: 092/3348-793 (Sanda Glavaš)