Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

ONNURI SU JOK

ONNURI SU JOK

Profesor Park Džae Vu je južnokorejski naučnik. Završio je Seulski Nacionalni univerzitet. Danas je predsednik Međunarodnog društvenog fonda ONNURI, predsednik korejskog instituta Su Đok akupunkture, predsednik međunarodne asocijacije za Su Đok akupunkturu, predsednik izdavačke kompanije O-Heng i izdavač lista “Svet šake i stopala”. Profesor Park je gostujući profesor na uglednim indijskim medicinskim koledžima, zatim profesor-konsultant Instituta za usavršavanje lekara Kazahstana i predsednik Su Đok akademije u Moskvi.

Dodeljena su mu počasna zvanja akademika Međunarodne Akademije nauka i Viteza pravde Malteškog Viteškog Reda. Profesor Park je napisao nekoliko monografija iz oblasti akupunkture i lečenja lekovitim travama.

Ideja vodilja profesora Parka u njegovom naučnom radu je više nego jednostavna a opet tako plemenita i uzvišena. On polazi od večne želje svakog čoveka, da svoj život proživi u stanju potpunog zdravlja. Znači, ovom svetu je potrebna jednostavna, neškodljiva metoda, koja ne zahteva velika finansijska ulaganja a koja daje pozitivne rezultate. Tako profesor Park, u Su Đok sistemu, vidi dva nivoa znanja: za ljude koji nemaju medicinsko obrazovanje i za medicinske radnike koji bi terapijske mogućnosti ove metode koristili znatno temeljnije. Praktično to znači sledeće: ovladavši Su Đok metodom, ljudi bez stručnog medicinskog znanja uspevali bi sebi i svojim najbližima da pruže potrebnu pomoć. Na ovaj način bili bi lišeni mnogobrojnih nelagodnosti, strahova, iščekivanja i višečasovnih sedenja po čekaonicama. S druge strane državni organi i sistemi zdravstvene zaštite uspevali bi da uštede mnogo i vremena i novca. Na ovaj nači, lekari bi se s mnogo više pažnje posvećivali težim pacijentima.

- Su Đok terapija je sinteza prirodnih metoda lečenja, zasnovanih na određenim filozofskim principima, a deo njih svaki čovek može uspešno da upotrebi za samoizlečenje, delujući na šake i stopala. Ovaj metod mogu da koriste svi ljudi na planeti za pružanje prve medicinske pomoći. Siguran sam da će širenje ove metode imati važnu ulogu u izgradnji zdravog društva.– odgovorno tvrdi profesor Park.

A evo šta o Su Đok metodi i njegovom tvorcu misle priznati stručnjaci sa zavidnim rezultatima u ovoj oblasti.

- Mislim da nije slučajno što je upravo profesor Park Džae Vu, otkrio ovu pojavu. Samo čovek koji poseduje tako duboka znanja i takvu duhovnost mogao je da stvori metodiku koja je laka za razumevanje, visoko efikasna i sasvim neškodljiva. Njegova teorija ima duboko filozofske korene, ona je harmonična, prefinjena, lepa. Su Đok terapija je u stanju da koriguje ne samo fizičko stanje organizma, već i njegovu emocionalnu i mentalnu sferu. – kaže S.E.Jofe, predsednik beloruske asocijacije Su Đok akupunkture.

- Lekari koji su utrošili mnogo godina svog života studirajući zapadnu medicinu ili tradicionalnu istočnu akupunkturu ne prestaju da se iznenađuju i dive rezultatima ovog metoda kada počnu da je primenjuju. Su Đok terapija je veština lečenja 21. Veka. – veruje dr Petrakova Tamara Alekseevna, dr sci. Moskva


Po odobrenju autora metode prof. Parka Jae Woo, registrovan je 1993. god. Balkan Su Jok Therapy Center, koji je upisan u sudski registar pod brojem FI.9216/93, privredni Sud Kraljevo, SR Jugoslavija. Osnovna delatnost je edukacija i primena Onnuri Su Jok terapije. Balkan Su Jok Therapy Center je u poslovnoj saradnji sa Međunarodnom Su Jok Association, po čijem programu obavlja edukaciju u vidu semirara svih nivoa. Edukativni centar Su Đok terapije za Balkan osposobio je prve polaznike osnovnog seminara proleća 1994. godine. Od tada pa do danas na različitim nivoima znanja počev od osnovnog, višeg, naprednog, praktičnog, specijalističkog, obučeno je preko 800 polaznika. Program edukacije realizuje angažovanjem domaćih i stranih predavača. Svi nivoi seminara su adekvatno certifikovani od strane Međunarodne Su Jok Association.

Direktor - Prof. Vera Đorđević M.D. (M.A.)
Sekretar i organizator - Marija Bralović, dipl. Ekonomista


Više informacija na web adresi: www.sujok.co.rs