Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

Sanda Glavaš: duhovna medicina

Sanda Glavaš: duhovna medicina

Terapija molitvom i meditacijom, hagioterapija, bioenergoterapija, psihoterapija, nutricionizam.

Duhovnošću se bavim već dugi niz godina, a u prilog tome ide i moje životno iskustvo ganuto viđenjem Lica Isusova koji mi je duhovni Učitelj i ujedno glavni liječnik.

Moj program temelji se na hagioterapiji i molitvi, psihoterapiji i razgovoru, homeopatiji – slično se sličnim liječi, meditaciji, Božanskoj energiji ljubavi – darom od Boga, iscjeljivanjem na daljinu, lectio divini, duhovnoj terapiji – razgovoru i nagovoru, mišljenju i na liječenju hranom.

Iscjeljujem na svim razinama i sve vrste bolesti, od duhovnih i fizičkih do psihičkih, pa i opsjednuća uz pomoć svećenika. Zapravo, Bog liječi, ja sam samo medij pomoću kojega ON djeluje na Zemlji. Sve to bez obzira na starost, spol, naciju, ili druga ograničenja koja samo sprečavaju svjetlost i rast u nutrini duše. Liječim um, duh, dušu i tijelo, kakvo sam iskustvo i sama doživjela. Ozdravila sam na svim razinama i to iskustvo želim i nastojim predati drugima.

Moja duhovnost nije naučena; ona je dar od Boga.

Diplomirala sam filozofiju i fonetiku, magistrirala društveno-humanističke znanosti,  te teologiju i duhovnost, a u životu sam još radila i kao novinar i fotoreporter, najviše, ipak, na sebi.

Poznajem dobro ljudske profile i ljudske boli i bolesti, stanja patnje i nutrine ljudskih duša, čemu me Učitelj i sam naučio i u čemu me vodi. Razumijem se u izlječenje. Njegova je Sveta Volja da u Njegovo Sveto Ime i sama budem liječnik duhovne medicine.

Nisam ograničena na samo jednu religiju. Moja vjera je univerzalna, prožeta je kozmičkom ljubavlju i darom od Boga.

 

Kontakt:  glasanda@yahoo.com

Mob.: 092 33 48 793