Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

Sanda Glavaš: “O DUŠI”

Sanda Glavaš: “O DUŠI”

Knjiga "O duši" je cjelina dviju ranije objavljenih knjiga, "Duša i oblici-duhovne cjeline" i "Moj duhovni put", u  dopunjenom i izmijenjenom obliku, s posebnim napomenama o ranijim publikacijama autorice. Ugodno je štivo za početnike i ujedno prvi dio duhovne medicine. Slijedeća publikacija donijet će svjedočanstva o ozdravljenjima.


O AUTORICI

Sanda Glavaš rođena je u Zagrebu (Hrvatska) 07. 03. 1964. godine. Tu je s odličnim uspjehom završila osnovnu i srednju školu te grupe Filozofija (A-1) i Fonetika (A-2) na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i Magistrirala 1992. godine. Dalje se stručno usavršavala u Italiji i Engleskoj, gdje je studirala i radila uglavnom kao novinar foto-reporter. 2010. godine diplomirala je teologiju i duhovnost pri Pontificia Facoltà Teologica-L'Istituto di Spiritualità Teresianum-Roma – pridružen Sustavni studij duhovnosti - Zagreb. Pero novinara zabilježila je na talijanskom jeziku u svoje dvije knjige L'altra riva dell'Adriatico - la guerra jugoslava raccontata agli Italiani i Usi-costumi e balli objavljenima u Sassariju  1994. godine. Duhovno štivo bilježi na svojoj web stranici i za učenike malog duhovnog centra „Tri srca“ koji je započeo radom 2017. godine, od kada je član Hrvatskog udruženja za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu (HUPED), s kojom planira i dalje duhovno surađivati i studirati duhovnost


KONTAKT ZA NARUDŽBU

Tel: 092/3348-793 (Sanda Glavaš)