Anketa

KAKVA JE KVALITETA VAŠEG SPAVANJA I DA LI SPAVATE NA DOBROM MJESTU? Ukoliko niste označili prvi odgovor kao točan svakako nam se javite na e-mail: huped@huped.hr kako bismo pronašli uzrok.

 Seminar Su Jok terapije

Seminar Su Jok terapije

Lokacija:Gorjanska 21
Termin:23., 24., 25. i 26. oktobar 2017
Rok za prijavu:

Osnovni seminar Su Jok terapije - terapije za svakoga. Usudjujem se da tvrdim da je to najveće otkriće 20.veka i najveće otkriće u istoriji medicine. Prof. Park Jae Woo

Su Jok terpiju koju je utemeljio prof. Park Jae Woo, mogu i za kratko vreme naučiti  ne samo medicinski stručnjaci već i obični ljudi bez profesionalnog znanja iz medicine tako da mogu da kontrolišu svoje bolesti, čime ova terapija zadržava osobine narodne medicine. Dr Petrakova Tamara Alekseevna,  dr sci.Moskva

Poštovani, zainteresovani za izučavanje Su Jok terapije,

Obrazovanje se izvodi po programu Medjunarodne Su Jok Asocijacije (ISA)

Tema: Osnovnog seminara Su Jok (Su Đok) terpije (ciklus 1. i ciklus 2.) je:

Korespondentni sistemi;
meridijjani i 12 biol meridijana;
Osnove zakona Pet Elementata;
Biol meridijan terapija;
Muskularna dijagnostika

Termin i mesto održavanja

Mesto: Gorjanska 21, Zagreb

Vreme: 23.,24.,25 i 26 oktobar, 4 nastavna dana ( pon-četvrtak ) ukupno 24 sk.casa

Predavač: prof. Vera Djordjević, medjunarodni licencirani predavač Su Jok terapije

Ciljevi i namena seminara

Obrazovanje svih zainteresovanih za izučavanje Su Jok terapje

Omogućuje da se,  apsolutno bezbedno primenjuje na sebi i drugima.
Znanjima stečenim na ovom seminaru, moguće je uspešno tretirati oko 60% svakidašnjih zdravstvenih tegoba. Neka od njih su: bolna stanja kičme, glave, zuba, zglobova. Zatim kijavica, simusi, bronhitis, stanja iscrpljenosti, itd...

U Su Jok terapiji, koriste se specijalizovani istrumenti

Olakšicu u izučavanju čini i 18 naslova na srpskom jeziku iz ove oblasti i mnogobrojna literatura na ruskom i engleskom jeziku.

Šta dobijate?

Nova znanja i veštine, koja će vam pomoći u pomoći i samopomoći kod režavanja zdravstevnih problema
Medjunarodni sertifikat za oslušani OSNOVNI nivo Su Jok terapije

Prijave, cena i rezervacije

Cena:  400 eura

Učesnici dobijaju predavanje, skriptu Su Jok  programa i sertifikat.

Predavač: Prof. Vera Djordjević, licencirani medjunarodni predavač Su Jok terapie, koja je jedina ovlašćena  za uvodjenje programa, legalizaciju i registraciju Su Jok terapije i drugih autorskih dela Prof. Park Jae Woo za regiju ex Jugoslavije, i EURO-TCM

Član je predsedništva  ISA (Interantional Su Jok Association), na globalnom nivou, zadužena za SZO

U toku svog rada prof. Đorđević je od 1989. bila učesnik sa referatima iz TCM na Internacionalnim kongresima Alternativne Medicine u:

Atini, Grčka ;  Amsterdam, Holandija ; Havana, Kuba ; Pert, Australia ; Bombay, India ;  Malaga, Španija ;  Moskva, USSR ;  Kolombo , Šri Lanka ; Krakow, Poljska 

A sa referatima iz Su Jok terapije od 1997. god., učestvovala je u Njujorku, USA; Beču, Austria 2x, Prag, Češka; Berlin, Nemačka; Brisel, Belgija; Amsterdam, Holandija; Beograd, Srbija      

Od septembra 1993 osnovala je i postala rukovodilac Edukativnog centra za Su Jok terapiju za Balkan

Od 2008 god . član je Sekcije za akupunkturu i Kvantnu medicinu u SLD, i Koordinator za normativna pitanja Udruženja za Javno zdravlje Srbije, sekcije za Tradicionalnu medicinu

Nastavni program           

Seminar 1.  Ciklus 1 i 2  po Medjunarodnom programu obuke za Su Jok terapije                      

PRVI NASTAVNI DAN                                                               

1.1. ISTORIJAT SU JOK-a, SU JOK NA BALKANU, SLIČNOSTIYIN-YANG U PRIRODI, Glava YANG, stopalo YIN, šaka ČOVEK, -BAZNIPOLOŽA  2 š.č

1.2. KORESPONDENCIJA GLAVNI aspekti, -YIN I YANG OSE SIMETRIJE, -PRIMARNE I SEKUNDARNE TAČKE  2 š.č

1.3. SPECIFIČNOSTI JIN-JANG NA  NOGAMA-SPECIFIČNOST ANUSA (STOJEĆI,  SEDEĆI)-POVRŠINSKA I ANATOMSKA KORES.-MINI SISTEM, MINI MIKRO, MIKRO   MIKRO-JOGA SISTEM 2 š.č

DRUGI NASTAVNI DAN

2.1. SISTEM ČUNJA-INSEKT SISTEM,MINI  INSEKT-SISTEM ČETIRI REAKTIVNE OSE, -PARCIJALNI KORESPOND.SISTEM-ELEKTRIČNI TALAS I REAKT.LOPT.-INTENZITET PRITISKANJA 2 š.č

2.2. TERAPIJA SISTEMOM TRI TAČKE-TERAPIJA SISTEMOM 5 TAČAKA-PARCIJALNI KORESPOND.SISTEM  STOPAL-HRONIČNE BOLESTI-VIRUSI-UJEDI INSEKATA-TAČKA PROTIV PUŠENJA-vežbanja 2 š.č

2.3. SREDSTVA ZA STIMULACIJU neinvazivna, relativno invazivna i invazivna(prsti, laser, dijagn.štapić, zrnevlje, kamenčići, magneti sa i bez zvezdica, moxa m-1,3,5,.., ž-2,4,6,..,iglice) -TAČKE ZA ENERGIZACIJU -PET KORAKA U TERAP. KORESPONDENCIJOM-KADA NE TRETIRATI PACIJENTE: kada su u radnom procesu, u stanju upravljanja  mot.vozilom, nalaze se pored radne mašine, kada su umorni, gladni, uplašeni-PITANJA 2 š.č

TREĆI NASTAVNI DAN

3.1.12 MERIDIJANA i 12 BYOL   MERIDIJANA  ( AH i UM MERIDIJANI )  2 š.č

3.2.-TERAPIJSKA LOKACIJA 12 BYOL  MERIDIJANA-TONIFIKACIJA / SEDACIJA 2 š.č

3.3. OSNOVE ZAKONA PET ELEMENATA 2 š.č

 ČETVRTI NASTAVNI DAN

4.1. MUSKULARNA DIJAGNOSTIKA-DIJAGNOSTIKA APLIKACIJOM

TEHNIČKE GREŠKE U RADU KOD  MUSKULARNE DIJAGNOSTIKE -MINI MUSKULARNA  DIJAGNOSTIKA 2 š.č

4.2. PRAKTIČNO VEŽBANJE  MUSKULARNE DIJAGNOSTIKE  2 š.č

4.3. PRAKTIKOVNJE 2 š.č

PROVERA STEČENIH ZNANJA

DODELA SERTIFIKATA ZA ODSLUŠANI BAZNI NIVO

Program seminara obuhvata 24 školska časa raspoređena u četiri nastavna dana po rasporedu: 

23.10.2017.ponedeljak  15.00-16.30    I blok     2 školska časa 90  min 

                                       16.30-16.45h   Pauza   15 min.

                                       16.45-.18.15h   II  blok  2 školska časa 90 min

                                       18.15-18.30h    Pauza   15 min.

                                       18.30-20.00     III blok    2 školska časa 90 min

                                         utorak, sreda i cetvrtak po istom porgramu

Više informacija i prijave sudelovanja:
sujok@eunet.rs, verasujok@gmail.com; tel: 381 63 603747, www.sujok.rs

 

MJESTO ODRŽAVANJA OZNAČENO JE NA KARTI