Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

VEDA PULSE seminar i praktična radionica

VEDA PULSE seminar i praktična radionica

Lokacija:HUPED, Kosirnikova 80, 10000 Zagreb
Termin:18. i 19. 04. 2020.g.
Rok za prijavu:16. 04. 2020.g.

Seminar je namijenjen stručnjacima koji u svojoj praksi koriste načela tradicionalne medicine (od Ayurvede, naturopatije do tradicionalne kineske medicine), a sudionike edukacije će se osposobljavati za rad na VEDA PULSE uređaju.

Kako uređaj radi?

Električne i mehaničke pojave u srcu tvore vanjske karakteristike pulsnog vala.
VedaPulse analizira varijabilnost rada srca pomoću matematičkih metoda.
Omogućuje procjenu funkcija pojedinih organa i sustava, kao i pacijentovo zdravstveno stanje općenito.

Vedapulse program sadrži različite module. Svaki stručnjak može odabrati one koji su mu potrebni za njegov rad. Oni se dijele na dijagnostičke i rehabilitacijske module. 

Neki od njih su: “Dijagnoza jezika” modul, “Organski impulsi (meridijani)” modul, “Dijetalna terapija” modul, “Joga terapija” modul, “Biljna enciklopedija” modul, “Konstitucijski” modul i mnogi drugi. 

Uređaj je osmislio i razvio Dr. Oleg Sorokin zajedno sa doktorom Ayurvede Mikhail-om Subotyalov 2009. godine.  

Zadnje testiranje provedeno je 2018. godine na Sveučilištu Kerala, India. 

Metodu analize varijabilnosti srčanog ritma koja je osnova algoritama VedaPulse sustava preporučuje Europsko kardiološko društvo i Sjevernoameričko društvo elektrostimulacije i elektrofiziologije (1996).


Zašto se pridružiti seminaru? 

 • Naučiti ćete o suvremenim načinima zdravstvene analize na temelju HRV tehnologija;
 • Naučiti ćete koristiti individualni konstitucijski pristup za procjenu zdravlja svojih pacijenata;
 • Proširite svoje kompetencije u različitim područjima tradicionalne medicine;
 • Naučite kako integrirati nove pristupe i alate u svojoj praksi;
 • Osposobite se za korištenje sistema VedaPulse ™  za analizu zdravlja i preporuke za  poboljšanje zdravlja vaših pacijenata.

PROGRAM SEMINARA

1 .DAN (18. 04. 2020, subota)

 • Upoznavanje sa elementima VedaPulse sustava s fokusom na nove module - napredni Pulse of Organs (važni elementi s novom funkcionalnošću), VedaMinerals;
 • Uvodno predavanje o VedaGenetici kao novom alatu u radu specijalista tradicionalne medicine (Ayurveda, TCM, naturopatija itd.);
 • Osnove ocjenjivanja funkcionalnog stanja s gledišta tradicionalne kineske medicine (TCM) -> Pusle of the Organs modul - stručni uvid u interpretaciju;
 • Osnove ocjenjivanja funkcionalnog stanja s gledišta Ayurvede -> analiza modula Pulse of the Organs, Dosha balance i SubDosha balance;
 • Razvijanje vještina palpatorne analize pulsa uz procjenu 7 razina pulsa;
 • Stručna filtracija primarnih podataka EKG-a. Nestacionarna razdoblja snimanja, koja zahtjevaju brisanje kao artefakte;
 • Praktični rad na VedaPulse sistemu, istraživanje kliničkih slučajeva.

2. DAN (19. 04. 2020, nedjelja)

 • Pregled kliničkih slučajeva na primjeru konstitucijske korespondencije sindroma u TCM-u i dualnih konstitucija u Ayurvedi;
 • Detaljna analiza rehabilitacijskih programa, uključujući nutricionističku terapiju, biljnu terapiju, akupunkturu i fizioterapiju za svaki od sindroma:
  • Praznina Qi energije / manjak Ojasa za vrijeme Vata neravnoteže;
  • Praznina Yang / slaba Agni u Vata-Kapha konstituciji;
  • Praznina Yin / manjak Avalambaka u Pitta-Vata konstituciji;
  • Praznina krvi / poremećaj Ranjaka u Vata-Pitta konstituciji;
  • Višak Yang / Pitta neravnoteža;
  • Stagnacija krvi / Kapha-Pitta Vikruti s deficitom Vyana Vata;
  • Stagnacija energije / Kapha-Vata Vikruti u neravnoteži;
  • Nakupljanje gnoja i vlažnosti / Kapha Vikruti;
  • Akumulacija topline i vlage / Pitta-Kapha Vikruti;

CIJENA SEMINARA I PRIJAVA

Cijena seminara je 1500kn (200€) po osobi, što možete uplatiti po dolasku.
Sve što je potrebno da biste se prijavili jest ispuniti sve našu prijavnicu na linku: PRIJAVNICA.

U prijavnici morate na početku odabrati "tip sudionika", odnosno da li se prijavljujete kao fizička ili kao pravna osoba.
Isto tako upišete i naziv edukacije na predviđeno mjesto. Uz naziv edukacije napišite i ime predavača kod kojega želite pohađati stručni dio nastave, npr. VEDAPULSE SEMINAR.
U predviđeno mjesto za cijenu i način plačanja u prijavnici upišite 1500,00kn (200 eura za uplate iz inozemstva).
Ako je sve dobro ispunjeno u prijavnici onda će na ekranu pisati da je prijavnica poslana. Sve podatke za uplatu iznosa za 1. modul dobiti ćete od nas na Vašu e-mail adresu nakon što dobijemo Vašu prijavnicu.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na mail: info@huped.hr  


PREDAVAČ

Dr. Oleg Sorokin (MD, PhD) vodeći je tvorac tehnologije VedaPulse ™, osnivač tvrtke Biokvant, izvršni direktor Nacionalnog ayurvedskog medicinskog udruženja Rusije. 

Kliničku fiziologiju predavao je na Državnom medicinskom sveučilištu Novosibirsk više od 15 godina, također bivajući zamjenik dekana.

Oleg je započeo svoju znanstvenu karijeru u laboratoriju neuroimunologije na Institutu za kliničku imunologiju pri Sibirskom ogranku Ruske akademije medicinskih znanosti.

Počevši od 2003. godine, bavi se Ayurvedskom medicinom i kliničkom fitoterapijom. Autor je više od 75 publikacija o kliničkoj fiziologiji i analizi pulsa.

 

MJESTO ODRŽAVANJA OZNAČENO JE NA KARTI