Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

AKADEMIJA ZA PRIRODNU, ENERGETSKU I DUHOVNU MEDICINU

AKADEMIJA ZA PRIRODNU, ENERGETSKU I DUHOVNU MEDICINU

APED je skup neformalnih obrazovnih programa kojima se osposobljavaju terapeuti i iscjelitelji u području prirodne, energetske i duhovne medicine, odnosno nekonvencionalne medicine. Oni po završetku edukacije dobivaju certifikat ili diplomu kao potvrdu o uspješno završenoj edukaciji te licencu za terapeutsko iscjeliteljski rad.
Neformalno učenje je prema Zakonu o obrazovanju odraslih, organizirana aktivnost učenja čija je svrha stjecanje i unaprjeđivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a ne dokazuje se javnom ispravom.
Djelatnosti prirodne, energetske i duhovne medicine za koje se polaznici APED-a osposobljavaju u nadležnosti su isključivo strukovne organizacije iscjelitelja i terapeuta koja jedino može sa svojim stručnim kadrom verificirati i ovjeravati obrazovne programe iz toga područja.
Da bi organizacija bila priznata kao strukovna potrebno je zadovoljiti odgovarajuće standarde, tako da se zapravo niz registriranih udruga lažno predstavljaju kao strukovne...

Također, bez odgovarajuće Licence ovlaštene strukovne organizacije nije moguće obavljati terapeutsko iscjeliteljske djelatnosti u skladu sa postojećim propisima RH obzirom da neregestrirani iscjelitelji terapeuti krše postojeći članak 184, Kaznenog Zakona koji govori o nadrilječništvu te Zakon o djelatnosti psihoterapije.

Završavanjem naših obrazovnih programa dobiva se i odgovarajući neformalni nivo kvalifikacije u iscjeliteljsko terapeutskoj struci te se postaje praktičar struke, specijalist struke ili pak doktor iscjeliteljsko terapeutske struke.


PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU TERAPEUTA I ISCJELITELJA


Stručno usavršavenje terapeuta i iscjelitelja uključuje ove tri edukacije i njima se postižu odgovarajuče neformalne kvalifikacije iscjeliteljsko terapeutske struke:

OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE
www.medicina.huped.hr
EDUKACIJA u dvorani počinje: 06. i 07. 10. 2023.g. dok se za ONLINE predavanja prijavljujete bilo kada.
(postaje se praktičar struke)


OSNOVE KLINIČKE PSIHIJATRIJE I PSIHOLOGIJE ZA TERAPEUTE I ISCJELJITELJE
www.psihijatrija.huped.hr   
EDUKACIJA u dvorani počinje: 13. i 14. 10. 2023.g. no za ONLINE predavanja prijavite se bilo kada.
(postaje se specijalist struke)


OSNOVE FILOZOFSKO-RELIGIJSKIH SUSTAVA I NJIHOVIH PRAKSI ZA TERAPEUTE I ISCJELJITELJE
www.religija.huped.hr
EDUKACIJA u dvorani počinje: 07. i 08. 10. 2023.g. no možete se i naknadno prijaviti i odslušati propuštena predavanja preko video snimki.
(postaje se doktor struke)

APED-ove EDUKACIJE u KOMPLEMENTARNOJ i ALTERNATIVNOJ MEDICINI (CAM):
(otvorite linkove za više informacija i prijavu ili kliknite na slike desno da bi ste pogledali dio predavanja te se lakše odlučili na pohađanje pojedine edukacije)    


AKADEMIJA KLASIČNE I KLINIČKE HOMEOPATIJE 
www.homeopatija.huped.hr
EDUKACIJA JE POČELA:  22. i 23. 04. 2023.g. 


AKADEMIJA VETERINARSKE HOMEOPATIJE
www.veterinarska-homeopatija.huped.hr
EDUKACIJA POČINJE: 23. i 24. 02. 2024.g.


AKADEMIJA TRADICIONALNE KINESKE MEDICINE (akupunktura, elektroakupunktura, ušna akupunktura, TUI-NA terapija sa akupresurom)
www.akupunktura.huped.hr
EDUKACIJA NOVE GRUPE POČINJE:  21. i 22. 10. 2023.g.


AKADEMIJA KOREJSKE MEDICINE
www.korejskamedicina.huped.hr

EDUKACIJA POČINJE: 09. i 10. 12. 2023.g.


AKADEMIJA VETERINARSKE AKUPUNKTURE
www.veterinarska-akupunktura.huped.hr
EDUKACIJA POČINJE: 27. i 28. 01. 2024.g.


AKADEMIJA KIROPRAKTIKE
www.kiropraktika.huped.hr
EDUKACIJA NOVE GRUPE POČINJE: 16. i 17. 09. 2023.g.


AKADEMIJA IRIDOLOGIJE
www.iridologija.huped.hr
POČETAK NOVE EDUKACIJE: 07. 12. 2023.g.


AKADEMIJA ZA PROFESIONALNU HIPNOZU: termini edukacije po dogovoru


AKADEMIJA PI/RA 369 BIOENERGIJE
www.akademijapira369.huped.hr

POČETAK EDUKACIJE: 15. 01. 2024.g.


HIDŽAMA AKADEMIJA - CUPPING TERAPIJA
www.hijama-cupping.huped.hr
POČETAK NOVE EDUKACIJE: listopad 2023.g.


ŠKOLA ZA TRIGGER TOČKE
www.triggerpoint.huped.hr
POČETAK EDUKACIJE: 21. i 22. 10. 2023.g.


ŠKOLA QUANTNE MEDICINE
www.quantnamedicina.huped.hr

POČETAK NOVE EDUKACIJE: termini edukacije po dogovoru


ŠKOLA BIOENERGOTERAPIJE - Ivo Medvešek
POČETAK NOVE EDUKACIJE: termini edukacije po dogovoru


ŠKOLA BIOENERGOTERAPIJE - Vlasta Jaščur
www.bioenergoterapija.huped.hr
POČETAK NOVE EDUKACIJE: termini edukacije po dogovoru


ŠKOLA RADIESTEZIJE - 1. i 2. stupanj
www.skola-radiestezije.huped.hr
POČETAK NOVE EDUKACIJE:  termini edukacije po dogovoru


ŠKOLA KRISTALOTERAPIJE - 1, 2. i 3. stupanj
www.kristaloterapija.huped.hr
POČETAK NOVE EDUKACIJE:  termini edukacije po dogovoru


OSNOVE ENERGETSKE MEDICINE - termini edukacije po dogovoru


REIKI EDUKACIJA (1. do 4. stupanj)
www.reiki.huped.hr 
POČETAK NOVE EDUKACIJE:  termini edukacije po dogovoruPrograme svih navedenih edukacija možete naci na linkovima koji povezuju nazive gore navednih edukacija sa njihovim web stranicama ili preko početne stranice www.huped.hr
U sklopu AKADEMIJE moguće je dobiti i Stručno priznanje te postati doktor prirodne, energetske i/ili duhovne medicine.
Neke edukacije traju više godina, druge pak nekoliko mjeseci, a pojedine traju znatno kraće što ovisi o složenosti same terapeutske metode i međunarodno priznatih standarda edukacije za pojedinu metodu. Postignuti stupnjevi edukacija na IPED-ovoj AKADEMIJI ekvivalenti su obrazovnim stupnjevima bilo koje druge struke što je regulirano Pravilnikom naše strukovne organizacije.
Razlika između naše struke i svih ovih drugih je samo u tome što je naša struka definirana pravilnicima registrirane krovne strukovne organizacije, a druge struke su regulirane direktno postoječim propisima RH.


STRUKTURA AKADEMIJE:

 • ravnatelj APED-a: Vedran Korunić
 • voditelj stručnog usavršavanja za medicinu: Darko Ropac
 • voditelj stručnog usavršavanja za psihijatriju i psihologiju: Zlatko Tomić
 • voditelj stručnog usavršavanja za filozofiju i religiju: Neven Drozdek
 • voditelj edukacije za homeopatiju: Slavica Kraljević
 • voditelj edukacije za veterinarsku homeopatiju: Sanja Pozaić
 • voditelj edukacije za TKM: Slavica Kraljević
 • voditelj edukacije za veterinarsku akupunkturu: Alma Marukić-Čalić
 • voditelj edukacije za kiropraktiku: Stacey Poole
 • voditelj edukacije za aromaterapiju s aromamasažom: Jasminka Papić
 • voditelj edukacije za hipnozu: Josip Jelić
 • voditelj edukacije za energetsko iscjeljivanje: Danica Vidović
 • voditelj edukacije za kristaloterapiju: Anita Jakupovski
 • voditelj edukacije za radiesteziju: Gordana Draganić
 • voditelj edukacije za bioenergoterapiju: Vlasta Jaščur i Ivo Medvešek
 • voditelj edukacije za reiki: Goran Malić
 • voditelj edukacije za hidžama cupping terapiju: Sherif Askar
 • voditelj edukacije za shiatsu: Magdalena Nardelli Kovačić
 • voditelj edukacije za trigger terapiju: Juraj Mihelac
 • voditelj edukacije za quantnu medicinu: Elena Parigina
 • voditelj edukacije za iridologiju: Ivana Šimunec Gedalja
 • voditelj edukacije za trigger point: Juraj Mihelac

Da bi određena edukacija bila uvrštena u program Akademije ona mora zadovoljiti standarde koji se odnose na odgovarajući sadržaj svih predavanja, pripadajući materijal u formi skripte, priručnika ili knjige te kvalitetu prenošenja znanja na polaznike edukacije. Odluku o tome donosi ravnatelj APED-a i voditelji pojedinih edukacija na temelju Pravilnika o edukaciji u APED-u. Unutar pojedinih edukacija može biti više predavača.


Ako želite prijaviti edukaciju svojeg programa te postati član naše Akademije kao jedan od voditelja ili predavač unutar određenog područja edukacije, kliknite na prijavnicu i ispunite obrazac:


Prije slanja svega toga proučite tekst na linku: TERMINOLOGIJA I PODJELE u CAM-u kako bi ste izbjegli nesporazume u korištenju pojedinih termina i klasifikacije svoje metode rada.