Anketa

Što Vas je najviše potaknulo da se bavite / koristite prirodnom, energetskom i/ili duhovnom medicinom?

AKADEMIJA KOREJSKE MEDICINE

AKADEMIJA KOREJSKE MEDICINE

Korejska medicina proizlazi iz kineske medicine i u njoj se pojavljuju svi koncepti kineske medicine. Sve ono što studenti kineske medicine susreću u procesu učenja, susreću i student korejske medicine. Teorija Yina i Yanga, pet elemenata, identifikacije patoloških obrazaca, vitalnih supstanci, itd. Većina studenata kineske medicine, nakon poteškoća sa učenjem kompleksnih koncepata (posebno kod identifikacije obrazaca organa), susreće još veće poteškoće kod primjene tih isti koncepata u tretmanima klijenata. Tražeći određeni prečac ili nekakvu pojednostavljenu verziju svega toga, došli smo do korejske medicine. Ona nudi jednostavnost i bržu primjenu svih naučenih principa kineske medicine. Sama analiza i tretmani su manje kompleksni od analize i tretmana kineske, a komplementarni sa svim ostalim medicinama (u prvom redu kineskoj). Zbog tih razloga ćemo je često morati kombinirati sa klasičnom akupunkturom, posebno u tretmanu kompleksnih stanja. Korejsku akupunkturu možemo smatram predvorjem klasične akupunkture. Učeći i primjenjujući njezine jednostavne principe tretmana, možemo kasnije početi primjenjivati sve kompleksnije i kompleksnije principe tretmana kineske medicine. Sam tretman možemo započeti sa tri ili četiri igle, a onda polako napredujući i stječući sve više znanja i iskustva, možemo polako dodavati sve više igala i kompleksnih receptura u naš tretman. Obje medicine, kako je već spomenuto, dijele gotovo sve ostale bazične koncepte. Obzirom na sličnosti između njih, učeći jednu, paralelnu učimo i drugu. Na kraju bi valjalo naglasiti kako uopće nije isključeno da će sam tretman korejske akupunkture često puta dati dobre rezultate, bez potrebe korištenja drugih metoda.

Predavanja su koncipirana po principu 4 modula online i 4 „uživo“.
 


ONLINE:

1. MODUL: UVOD (09. i 10.12.2023.)

 • UVOD U KM I TKM
 • YIN I YANG
 • 5 ELEMENATA

2. MODUL:   UNUTARNJI ORGANI PO TKM (13. i 14.01.2024.)

 • PLUĆA, SLEZENA, SRCE, PERIKARD, BUBREZI, JETRA
 • DEBELO CRIJEVO, STOMAK, TANKO CRIJEVO, T. GRIJAČ, MOKRAČNI MJEHUR, ŽUČNI MJEHUR

3. MODUL:  IDENTIFIKACIJA OBRAZACA I. (17. i 18.02.2024.)

 • IDENTIFIKACIJA OBRAZACA PO 5 ELEMENATA
 • IDENTIFIKACIJA OBRAZACA PO OSAM PRINCIPA
 • IDENTIFIKACIJA OBRAZACA PO VITALNIM SUPSTANCAMA
 • IDENTIFIKACIJA OBRAZACA PO PATOGENIM FAKTORIMA

4. MODUL: IDENTIFIKACIJA OBRAZACA II. (16. i 17.03.2024.)

 • IDENTIFIKACIJA OBRAZACA PO ORGANIMA

U DVORANI:

5. MODUL:  AKUPUNKTURNE TOČKE I KANALI (27. i 28.04.2024.)

 • KANALI PLUĆA, SLEZENE, SRCE, PREIKARDA, BUBREGA, JETRE,
 • D. CRIJEVA, STOMAKA, T. CRIJEVA, T. GRIJAČA, M. MJEHURA, ŽUČNOG MJEHURA
 • SHU TOČKE SVIH KANALA

6. MODUL:  ANALIZA I TRETMAN (25. i 26.05.2024.)

 • PULSNA ANALIZA
 • ANALIZA JEZIKA
 • PALPATORNA ANALIZA

7. MODUL: PRAKSA I. (22. i 23.06.2024.)

8. MODUL: PRAKSA II. (20. i 21.07.2024.)

9. MODUL: ISPIT (15.09.2024.)


CIJENA MODULA: 180,00 € 
Za prijavu kliknite na plavu sliku dole i ispunte prijavnicu. Dodatne informacije na: info@huped.hr i 099/4900909

Oni polaznici koji nemaju prethodno medicinsko predznanje obavezni su završiti i našu edukaciju: OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE, paralelno sa AKM ili prije.


Pogledajte kratko predstavljanje AKADEMIJE KOREJSKE MEDICINE održano na 15. kongresu: ZNANSTVENI DOKAZI U NEKONVENCIONALNOJ MEDICINI, 03.12.2023.g. /kliknite na sliku dole/



PREDAVAČ:

JURAJ MIHELAC, doktor tradicionalne kineske medicine, nutricionist i polaznik III. god. studija tjelesno orijentirane psihoterapije pri Centru za Integrativni Razvoj. Osim mnogih edukacija koje prolazi van HUPED-a, uključujući i trigger točke s dry needlingom, u samom HUPED-u završava:

OSNOVE PREDKLINIČKE I KLINIČKE MEDICINE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE,
OSNOVE KLINIČKE PSIHIJATRIJE I PSIHOLOGIJE ZA TERAPEUTE I ISCJELITELJE,
OSNOVE FILOZOFSKO-RELIGIJSKIH SUSTAVA I NJIHOVIH PRAKSI, te na kraju i
AKADEMIJU TRADICIONALNE KINESKE MEDICINE,
čime postaje DOKTOR TRADICIONALNE KINESKE MEDICINE.